de Bodde
DE BODDE
NETWERK
KALENDER
CONTACT
LOGIN
HOME

WELKOM BIJ DE BODDE
 


Algemene informatie over De Bodde

Onze naam, die we sinds augustus 2007 dragen, staat voor wie we zijn en hoe we willen werken met onze leerlingen: 

Betrokken, Ontwikkelings- en Doelgericht, strevend naar een passende Deelname aan de maatschappij en gericht op het versterken van een positief gevoel van Eigenwaarde.

De Bodde is een onderwijsinstelling die zich richt op leerlingen met primair een verstandelijke beperking in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. De Bodde behoort tot de scholen van de Stichting Biezonderwijs en maakt onderdeel uit van het Regionaal Expertisecentrum REC Midden-Brabant.

De Bodde stelt zich ten doel leerlingen met een verstandelijke beperking door middel van onderwijs zodanig te ondersteunen dat zij een zo optimaal mogelijke ontplooiing en een zo groot mogelijke zelfstandigheid bereiken. Wij richten ons op het veelzijdig ontwikkelen van de mogelijkheden van elke leerling persoonlijk en passen het onderwijs daar zo goed mogelijk op aan (onderwijs op maat).

Een impressie van onze school kunt u zien in dit filmpje.

Actuele informatie van De Bodde

Actuele informatie zullen we voortaan via Facebook verspreiden. U hoeft geen account te hebben om deze pagina te kunnen lezen. 
Europees Sociaal Fonds (ESF) en Samen Werk Tilburg (SWT)

De Bodde werkt samen met het Europees Sociaal Fonds en Samen Werk Tilburg om, voor de leerlingen die ervoor in aanmerking komen, de weg naar werk makkelijker te maken.
Klik op het logo voor meer informatie.