Login algemeen

Opmerking:
Wanneer er buiten de reguliere schooltijden storingen zijn op mail of TS zal dit gemeld worden op de website www.debodde.yurls.net op het tabblad personeel.

Mail
Microsoft Online
Een handleiding voor het gebruik van deze mail vind je hier.

ParnasSys
Inlogpagina ParnasSys

Parro
Inlogpagina Parro
Op onze Yurls-pagina staan bruikbare links rondom Parro.

Afas Insite
Vizyr, het administratiekantoor van Biezonderwijs, maakt gebruik van het personeels- en salarissysteem AFAS. Via het portaal Mijn InSite, kunnen medewerkers hun salarisspecificatie downloaden, een adreswijziging doorgeven of een rekeningnummer wijzigen. De wijzigingen zijn pas zichtbaar in Mijn InSite als deze zijn verwerkt door Vizyr.
Inlogpagina Mijn Insite

Thuiswerken

OPM: HET BESTAND OM NAAR DE TS TE GAAN, WORDT MOMENTEEL GEWEIGERD IVM VEILIGHEIDSREDENEN. Er wordt gezocht naar een oplossing!

Een uitgebreidere handleiding om de TS te starten vind je hier.

Als je thuis op een Mac werkt, moeten er andere stappen ondernomen worden. Welke dat zijn, kun je hier vinden.