Login algemeen

Opmerking:
Wanneer er buiten de reguliere schooltijden storingen zijn op mail of TS zal dit gemeld worden op de website www.debodde.yurls.net op het tabblad personeel.

Mail
Microsoft Online

ParnasSys
Inlogpagina ParnasSys
Bij de mededelingen van Parnassys onder het kopje ‘Handleiding Parnassys en ZIEN!’ vind je naast de handleiding, ook enkele filmpjes die je wellicht kunnen helpen.

Parro
Inlogpagina Parro
Op onze Yurls-pagina staan bruikbare links rondom Parro.

Afas Insite
Vizyr, het administratiekantoor van Biezonderwijs, maakt gebruik van het personeels- en salarissysteem AFAS. Via het portaal Mijn InSite, kunnen medewerkers hun salarisspecificatie downloaden, een adreswijziging doorgeven of een rekeningnummer wijzigen. De wijzigingen zijn pas zichtbaar in Mijn InSite als deze zijn verwerkt door Vizyr.
Inlogpagina Mijn Insite

DDGC
De gegevens van DDGC zijn te vinden via Afas Insite.

Cupella
Inlogpagina Cupella (jaartaak)

Thuiswerken
Hiervoor heb je een bestand nodig dat op te vragen is bij ICT. De inloggevens die je moet invoeren zijn gelijk aan de inloggegevens die je op school gebruikt om op het netwerk te komen. De eerste keer moet je echter voor je gebruikersnaam het volgende zetten:  bodde\
Daarna onthoudt de pc dit zeer waarschijnlijk.

Hoe doe je dat? Filmpjes ter ondersteuning
Er zijn verschillende filmpjes gemaakt voor Teams, Parnassys, Yurls… Welke? Kijk op www.debodde.yurls.net op het tabblad ‘Personeel’.