Login algemeen

Opmerking:
Wanneer er buiten de reguliere schooltijden storingen zijn op mail of TS zal dit gemeld worden op de website www.debodde.yurls.net op het tabblad personeel.

Mail
Microsoft Online

ParnasSys
Inlogpagina ParnasSys

Parro
Inlogpagina Parro
Op onze Yurls-pagina staan bruikbare links rondom Parro.

Afas Insite
Vizyr, het administratiekantoor van Biezonderwijs, maakt gebruik van het personeels- en salarissysteem AFAS. Via het portaal Mijn InSite, kunnen medewerkers hun salarisspecificatie downloaden, een adreswijziging doorgeven of een rekeningnummer wijzigen. De wijzigingen zijn pas zichtbaar in Mijn InSite als deze zijn verwerkt door Vizyr.
Inlogpagina Mijn Insite

Thuiswerken
Klik op deze link om een zgn. rdp-bestand te downloaden. Open daarna het bestand en volg de stappen die gevraagd worden. Op enig moment moet je je inloggegevens invoeren. Deze zijn gelijk aan de inloggegevens die je op school gebruikt om op het netwerk te kopen. De eerste keer moet je echter voor je gebruikersnaam het volgende zetten:  bodde\
Daarna onthoudt de pc dit zeer waarschijnlijk.