Aanmelden

Het SchoolOndersteuningsPlan (SOP) beschrijft op welke groep leerlingen SO De Bodde zich richt. In het gedeelte Toelating en plaatsing van leerlingen kunt u de aanmeldingsprocedure vinden.

Leerlingen die aangemeld worden op de Bodde moeten, om ingeschreven te kunnen worden, beschikken over een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Deze wordt door het samenwerkingsverband afgegeven. De procedure voor het aanvragen van een TLV verschilt per samenwerkingsverband.

Contact opnemen

Heeft u vragen? Neem dan gerust per mail info@debodde.nl of telefoon contact met ons op en vraag naar de IB-er van het SO.