Algemene informatie

De Bodde is een school voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. Kinderen van 4 tot 20 jaar krijgen bij ons mogelijkheden om zich optimaal te ontwikkelen op een school waar ze zich veilig en vertrouwd voelen. We bereiden ze voor op een volwaardige plaats in de maatschappij, want we vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren zo zelfstandig mogelijk leren omgaan met hun mogelijkheden en talenten. We kijken en onderzoeken welke onderwijsbehoeften iedere leerling nodig heeft. Daarin bieden we ondersteuning en uitdaging en zo bouwen we aan een realistisch zelfbeeld en zelfvertrouwen.

Op onze scholen hebben we aandacht voor de ontwikkeling op cognitief (verstandelijke), lichamelijk, sociaal en praktisch niveau. We kijken naar houding en gedrag, hoe we met elkaar omgaan en welke vaardigheden je hierbij nodig hebt. We maken werk van een duidelijke, gestructureerde en uitdagende leeromgeving met functionele en uitnodigende leer- en hulpmiddelen. Leerlingen leren op onze school zo zelfstandig mogelijk problemen op te lossen.

De Bodde verzorgt onderwijs aan licht tot ernstig verstandelijk beperkte leerlingen met veelal complexe problematiek. Onze school is toegankelijk voor leerlingen met een IQ < 55 of een IQ > 55 en < 70 met een bijkomende problematiek en kent geen ondergrens. Ook leerlingen met een IQ hoger dan 70 zijn welkom, waarbij we altijd goed bekijken of wij deze leerling met passende begeleiding het juiste onderwijsaanbod kunnen bieden.

SO De Bodde richt zich op leerlingen met primair een verstandelijke beperking in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Leerlingen van het SO stromen voor het merendeel uit naar VSO De Bodde, Voortgezet Speciaal Onderwijs, met de uitstroomprofielen arbeid en dagbesteding.

Wilt u meer weten over het onderwijsaanbod dat De Bodde kan verzorgen? Leest u dan ons School Ondersteuningsprofiel (SOP).

Meer informatie over onze school kunt u vinden in de onderstaande stukken:

 • Schoolplan
  In het schoolplan staat beschreven wat de komende jaren voor onze school belangrijk is en wat we willen bereiken. Het meerjarenbeleidsplan van Biezonderwijs dient hiervoor als basis.
 • Schoolgids
  Onze missie en visie en allerlei praktische informatie vindt u in onze schoolgids.
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
  Dit is een toelichting op MVO en hoe we dit binnen De Bodde vorm geven.
 • Inspectierapport
  In februari 2016 bezocht de inspectie onze school. Hier leest u de bevindingen van de inspectie.
 • Leerlingtevredenheidsonderzoek
  Het is een wettelijke verplichting om elk jaar aan de leerlingen te vragen hoe tevreden zij zijn over de school. Daarvoor gebruiken we een speciaal ontwikkelde enquête. De gegevens van de laatst gehouden enquête van SO en VSO vindt u hier.