Nieuws van directie

Beste ouder(s)/verzorger(s) en andere belangstellenden,

Op onze vernieuwde website verschijnen regelmatig nieuwe berichtjes. Soms van een groep, soms algemeen en soms van de directie, zoals dit bericht. Ik informeer u graag over het volgende:

– De vrijwillige ouderbijdrage: veel ouders hebben aan het verzoek om € 25,- over te maken al gehoor gegeven, fijn! Daarmee kunnen we ons onderwijsprogramma nét weer wat beter afstemmen op de behoeften en de projecten van de groep. Want daar is de vrijwillige ouderbijdrage grotendeels voor bedoeld. De ouders die hebben aangegeven wel te willen betalen maar dat nog niet hebben gedaan, worden nu persoonlijk benaderd. We stellen ouders ook in de gelegenheid om contant bij onze administratie te betalen.

– Studiedagen: op donderdag 29 maart is de studiedag van Biezonderwijs. Alle scholen van de stichting zijn gesloten. Iedereen heeft zo de deel te nemen aan de inspiratiesessies en workshops.

Op vrijdag 30 maart hebben we onze eigen studiedag. Onderwerp is het werken met ZIEN en het gesprek daarover met u als ouder. ’s Middags verkennen we gezamenlijk de mogelijkheden van Parro, een digitaal communicatiesysteem met ouders. De groep van Aschwin en Maartje (de Stappers in het SO) heeft er al ervaring mee opgedaan.

– Stakingsoproep 13 april: PO in Actie heeft een estafettestaking georganiseerd. Het is het individuele recht van werknemers om te staken. Als er veel mensen gaan staken, is het onverantwoord om de school open te houden. We verzoeken u in dit geval zelf voor opvang te zorgen. Op woensdag 4 april berichten we u definitief of de school dicht gaat.

– Speelplaats SO: het wordt een prachtige en uitnodigende speelplek! Het wachten is nog op ballenvangers, beplanting en belijning. Er komt nog een officiële opening waar ook de sponsoren voor worden uitgenodigd. Als u nieuwsgierig bent, kunt u alvast een kijkje komen nemen!

– Meivakantie: onze meivakantie is een week later dan andere scholen gepland: van vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei. Heeft u er nog vragen over, dan kunt u altijd contact met me opnemen.

– Personele aangelegenheden: Jeanne-Marie Brock gaat in april met pensioen. We danken haar voor haar inzet in de afgelopen 20 jaar en wensen haar een goede toekomst. Inmiddels hebben we er ook weer nieuwe collega’s (ter vervanging) bij: Susan van den Heuvel en Joyce Sterk. Helaas hebben we nog niet alle vacatures en vervangingsbanen voor zieke collega’s kunnen invullen. Gezien het lerarentekort wordt het naar de toekomst spannend wat betreft de personele bezetting. Gelukkig vinden we binnen ons huidige team altijd collega’s die meedenken en mee willen ondersteunen. We hebben nog geen groepen naar huis hoeven te sturen.

Dit was het weer voor nu.

Van harte een fijn Paasweekend toegewenst met hopelijk aangename temperaturen, hartelijke groet, mede namens ’t team, Anja Hulshoff, dir. De Bodde