Informatie coronavirus

UPDATE 25 maart 2021

De vooruitzichten zijn wederom niet positief wanneer we de mediaberichten volgen. Versoepelingen
zullen de komende periode nog niet aan de orde zijn. In deze brief kunt u de de laatste stand van zaken vinden.

UPDATE 25 februari 2021

Ondanks de landelijke zorgen zijn dinsdagavond in de persconferentie kleine versoepelingen aangekondigd. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs kunnen volgende week ook weer minstens één dag per week naar school, waarbij de 1,5m afstand gewaarborgd dient te worden.
Op onze VSO-school verzorgen we alweer enkele weken gedeeltelijk fysiek onderwijs. Voor ons VSO-onderwijs verandert er niets. Gisteren is een informatiebrief uitgegaan naar de ouders / verzorgers van de VSO-leerlingen.

UPDATE 4 februari 2021

Tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag zijn er weer nieuwe maatregelen bekend gemaakt. Daarin is aangegeven dat er voor het onderwijs nog aanvullende richtlijnen opgesteld gaan worden door het ministerie. Hoewel er bij ons nog veel vragen zijn over diverse maatregelen, vinden we het belangrijk om ouders / verzorgers regelmatig te informeren. Ook wanneer wij iets misschien nog niet weten. Lees verder in deze informatiebrief.

UPDATE 21 januari 2021

De nieuwe maatregelen zijn via de persconferentie weer bekend gemaakt. Daarin zijn geen extra
beperkingen voor het onderwijs genoemd. Op basis van het OMT-advies eerder deze week om
speciaal onderwijs scholen te openen voor leerlingen waarvoor afstandsonderwijs minder goed
werkt is besloten om vanaf maandag 25 januari het SO volledig te openen en het VSO gedeeltelijk te openen.

Meer informatie kunt u vinden in de brief voor het SO of in de brief voor het VSO.

UPDATE 14 januari 2021

Zoals u vanuit de media hebt gehoord wordt de lockdown met drie weken verlengd tot 9 februari. Het liefst geven we natuurlijk gewoon les op school. Helaas zit dat er voorlopig niet in. Tot nader bericht blijven we afstandsonderwijs en de bekende opvang verzorgen. Indien het ministerie n.a.v. aanvullend onderzoek besluit tot opening van het regulier basisonderwijs zal het SO geheel openen en het VSO gedeeltelijk. In deze brief wordt het verder toegelicht.

UPDATE 7 januari 2021

Vandaag is deze brief aan de ouders / verzorgers van onze VSO-leerlingen gestuurd. Ook voor onze VSO-leerlingen zal vanaf 11 januari nog afstandsonderwijs gegeven worden. De school alleen open voor noodopvang en kinderen van ouders met cruciale beroepen.

UPDATE 4 januari 2021

Vlak voor de kerstvakantie zijn ouders / verzorgers geinformeerd over de opening van SO en VSO.

Voor het SO zijn de maatregelen enigszins aangescherpt. Leerlingen en personeel met lichte verkoudheidsklachten die passen bij het coronavirus blijven thuis. Aan de ouders / verzorgers van onze SO-leerlingen is hierover deze brief verstuurd.

Voor het VSO is er op dit moment geen nieuwe informatie. We hopen voor het komende weekend meer duidelijkheid te kunnen geven verder te informeren over de evt. opening op 11 januari. Aan de ouders / verzorgers van onze VSO-leerlingen is hierover deze brief verstuurd.

UPDATE 18 december 2020

De nieuwsberichten over de maatregelen liepen de laatste dagen nogal uiteen. De eerder aan u toegestuurde
afspraken (15 december jl.) zijn aangepast. U leest daarover meer deze brief.

UPDATE 15-12-2020

Het kabinet heeft nieuwe maatregelen getroffen om het coronavirus onder controle te krijgen. Een maatregel is dat de scholen vanaf woensdag 16 december gesloten zijn. We informeren u hierover in deze brief.

UPDATE 30 november

Er is veel contact met de GGD over verschillende situaties waarbij we de beslisboom hanteren die u ook in deze
bijlage vindt. Ondanks dat dit schema voor de basisschool geldt heeft de GGD aangegeven dat deze richtlijnen
ook voor VSO-leerlingen gelden.

UPDATE 27 oktober

Recentelijk is het nieuwe Corona-protocol verschenen met herziene richtlijnen. Op basis van deze
informatie zijn er op schoolniveau enkele aanpassingen.

UPDATE 3 oktober

Het Ministerie heeft gisteren bepaald dat in het V(S)O het dringende advies geldt om buiten de les mondkapjes te dragen.
Voor onze VSO-afdeling zijn daarom nieuwe richtlijnen van kracht.

UPDATE 15 september

De school is weer open, de vakantie voorbij, maar het coronavirus is nog niet weg. En ondanks alle voorzorgmaatregelen kunnen we een evt. besmetting niet voorkomen. We houden er rekening mee dat een leerling of medewerker op enig moment positief getest gaat worden. Op dat moment zullen we passende maatregelen treffen.
We doen ons uiterste best om onze leerlingen fysiek onderwijs te blijven geven, maar helaas kunnen we dat niet garanderen. Het kan zijn dat we de bezetting van de groepen niet rond krijgen en dat leerlingen thuis komen te zitten. U leest er meer over in de brief die vandaag verstuurd is naar ouders / verzorgers.

UPDATE 21 augustus

Voor de start van het nieuwe schooljaar is een brief gemaild aan ouders / verzorgers. U vindt deze brief hier..

UPDATE 12 juni 19:10

Het einde van het schooljaar nadert. Door de richtlijnen van het RIVM rondom het coronavirus zal de afsluiting van het schooljaar 2019-2020 anders dan anders verlopen. Wij vertellen er graag meer over in deze informatiebrieven:

UPDATE 29 mei 17:00

Vanaf 2 juni zal  ook onze VSO-afdeling weer starten. Ouders / verzorgers hebben via de groepsleerkracht van hun kind al informatie ontvangen. Er is daarnaast nog een informatiebrief opgesteld.

UPDATE 20 mei 20:20

Tijdens de landelijke persconferentie is gemeld dat het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer zal starten. Ouders / verzorgers hebben hierover deze brief ontvangen.
Het belangrijkste uitgangspunt bij de openstelling is dat leerlingen en onderwijspersoneel 1,5 meter afstand houden. Voor het voortgezet speciaal onderwijs is er meer maatwerk nodig om afstand te bewaren. Daarom geldt daar deze afstand zoveel als mogelijk.
Zodra het landelijke protocol voor het VSO bekend is, zullen we ouders / verzorgers zo spoedig mogelijk informeren wat dit betekent voor hun zoon of dochter.

UPDATE 13 mei 14:30

In de jaarplanning voor onze SO-leerlingen staat dat in week 23 (di 2 juni t/m vr 5 juni) voor hen een vakantieweek gepland staat.
Gezien de omstandigheden van de afgelopen weken vinden we een dergelijke onderbreking niet wenselijk. Daarom is het besluit genomen week 23 te wijzigen in een normale lesweek. Meer informatie hierover kunt u vinden in deze brief die verspreid is onder de ouders / verzorgers van onze SO-leerlingen.

UPDATE 7 mei 16:00

Op maandag 11 mei worden alle SO-leerlingen weer op school verwacht. Wij kijken er naar uit!
Om het in goede banen te leiden, hebben alle ouders / verzorgers via mail of Parro een brief ontvangen met instructies. Mocht u geen brief hebben ontvangen of is iets niet duidelijk? Neem dan contact op met de groepsleerkracht van uw kind.

UPDATE 23 april – TIJD 12:35

Onze minister-president heeft dinsdagavond tijdens de persconferentie bekendgemaakt dat de maatregelen voor het onderwijs versoepeld worden. Wat dat betekent voor de leerlingen van De Bodde wordt toegelicht in deze brief.

UPDATE 12 APRIL – TIJD 16:30

Vooralsnog is onbekend wat de volgende maatregelen gaan worden. In de eerste week van de meivakantie wordt nieuwe informatie verwacht. Over het vervolg van de schoolgang van uw zoon of dochter wordt u daarom in de vakantie per email weer geïnformeerd.

Op dit moment verzorgt de school voor een aantal leerlingen voor opvang. Om af te stemmen of dat in de meivakantie nodig is, zal er telefonisch contact gezocht worden met betreffende ouders. Meer hierover en ander nieuws kunt u lezen in de informatiebrief van 11 april.

UPDATE 2 APRIL – TIJD 16:00

Deze week heeft u via de landelijke persconferentie gehoord dat de bestaande maatregelen voor het onderwijs zijn verlengd tot 28 april a.s.
Op dit moment bieden we opvang voor leerlingen waarvan ouders tot de zogenaamde cruciale beroepsgroepen horen en geen andere opvangmogelijkheden hebben. Inmiddels is er een versoepeling in deze maatregel waarbij het onderwijs ook opvang verzorgt voor
kinderen in een kwetsbare thuissituatie.
Hoe De Bodde hiermee omgaat, leest u in deze brief.

UPDATE 28 MAART – TIJD 16:45

Eerder deze week heeft onze schoolmaatschappelijk werker René Vrins, een bericht naar ouders gemaild. Ouders die even hun verhaal kwijt willen of met vragen zitten, kunnen met René contact opnemen. Dit kan door hem een mailtje te sturen of te bellen naar school.

UPDATE 20 MAART – TIJD 17:10

Uw kind zit nu thuis: een visueel dagprogramma kan helpen!

Een leerling van De Bodde, dat normaal gesproken een dagprogramma met picto’s of foto’s aangeboden krijgt om de dagen voorspelbaar te maken, zit nu noodgedwongen thuis. U als ouder hebt waarschijnlijk inmiddels gemerkt, dat de eerste dagen thuis zonder het ritme, de regelmaat en de voorspelbaarheid voor uzelf, maar zeker ook voor uw kind erg moeilijk zijn verlopen.

Onze logopedisten hebben wat tips voor u op een rijtje gezet. U vindt ze hier.
En indien wenselijk kunt u de foto’s hier downloaden.

UPDATE 17 MAArT – TIJD 15:00

Op onze Yurls-pagina is een tabblad ‘Tips voor ouders‘ om in deze periode te gebruiken. Vanmiddag zijn daar linkjes geplaatst met tips om je kind (met autisme) gerust te stellen.

 

UPDATE DINSDAG 17 MAART – TIJD 10:45

De richtlijnen rondom de opvang van leerlingen is inmiddels versoepeld. U leest er meer over in deze brief.

 

UPDATE ZATERDAG 14 MAART – TIJD 11:40

De Bodde handelt volgens de richtlijnen van de RIVM en de GGD. Zij adviseren iedereen met verkoudheidsklachten, hoest of koorts thuis te blijven. Dit geldt voor leerlingen en medewerkers.
Als leerlingen met klachten toch naar school komen, kunnen zij naar huis gestuurd worden.

Ook houden we de maatregelen van het ministerie nauwlettend in de gaten.

Afgelopen vrijdag is n.a.v. die laatste maatregelen een brief naar ouders en verzorgers gemaild. Deze brief kunt u hier inzien.

We willen graag weten welke ouders werkzaam zijn in vitale functies. Daarom het verzoek om ons een e-mail te sturen op info@debodde.nl als u werkzaam bent in:
▪ Onderwijs en kinderopvang
▪ Politie
▪ Brandweer
▪ Ziekenhuis
▪ Thuiszorg/bejaardenzorg/gehandicaptenzorg