Jeugdwet of WLZ

De jeugdwet is voor kinderen van 0 tot 18 jaar die tijdelijk ondersteuning nodig hebben.
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering en voor de bekostiging.
Wanneer je wil dat je zoon/dochter naar de BSB of AMO gaat of je hebt op een andere manier ondersteuning nodig, dan kun je een aanvraag bij de gemeente indienen. De gemeente gaat de aanvraag dan beoordelen, zoekt mee naar een passende oplossing en betalen dan de ondersteuning. Het recht op ondersteuning is altijd tijdelijk en kan eventueel verlengd worden. Wanneer je een nieuwe vraag hebt, kun je deze weer bij de gemeente indienen.
Ouders hebben dus regelmatig een gesprek met iemand van de gemeente  (keukentafelgesprek) om te bekijken welke ondersteuning de komende periode nodig is.
De WLZ (Wet langdurige zorg) is voor iedereen die levenslang ondersteuning nodig heeft.
Het CIZ (centrum voor indicatie en zorg) is verantwoordelijk voor de beoordeling en het zorgkantoor regelt de bekostiging.
Wanneer je zoon/dochter levenslang 24 uur per dag nabijheid of ondersteuning nodig heeft, niet een paar uur alleen kan blijven, kun je een aanvraag indienen bij het CIZ. Wanneer je een indicatie krijgt, heb je levenslang recht op ondersteuning en zorg. Je hoeft maar één keer een gesprek aan te gaan en dus niet meer naar de gemeente.
Wanneer je meer informatie wil of ondersteuning bij het aanvragen van een beschikking of indicatie, kun je altijd contact met opnemen René Vrins, maatschappelijk deskundige van De Bodde.