Klachtenregeling

Wanneer leerlingen, ouders of medewerkers van de scholen van de Stichting Biezonderwijs zich met gedragingen of beslissingen niet kunnen verenigen, staan voor hen klachtenregelingen open. Er is een belangrijk onderscheid te maken in enerzijds klachten over machtsmisbruik, waaronder seksuele intimidatie, discriminatie, agressie/geweld/pesten en anderzijds de meer algemene klachten over de dagelijkse gang van zaken op school. Bij dit laatste is te denken aan klachten over de begeleiding van de leerling, het nakomen van afspraken, de strafmaat en de beoordeling van leerlingen.

Algemene klachtenregeling

De algemene klachtenregeling (over de dagelijkse schoolorganisatie) verloopt als volgt:

  • Eerst trachten ouders, leerlingen, medewerkers in overleg met betrokkenen tot een oplossing te komen.
  • Lukt dit niet, dan kan men contact opnemen met de directie.
  • Komt men niet tot een oplossing, dan kan overleg met de voorzitter van het bestuur plaatsvinden.
  • Wanneer u zich ook daar onvoldoende gehoord voelt, dan kunt u zich wenden tot de externe klachtencommissie GCBO (Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs) of de onderwijsinspectie.

U kunt ook eerst met een externe vertrouwenspersoon in gesprek. Dit is iemand die naar je luistert, met je meedenkt en advies kan geven over wat u kan helpen in deze situatie. De gegevens staan in de klachtenregeling.
Elke school heeft een interne vertrouwenspersoon; die kan je helpen om met de externe vertrouwenspersoon in gesprek te komen.

In deze klachtenregeling wordt beschreven hoe één en ander in zijn werk gaat.

Klachtenregeling machtsmisbruik of seksuele intimidatie

Bij vragen of klachten ten aanzien van seksuele intimidatie en andere vormen van machtsmisbruik, raden wij u aan om in eerste instantie contact op te nemen met de interne contactpersonen van school. Dit zijn:

  • Anita v.d. Heijning (leerkracht SO)
  • Annemieke van Kollenburg (leerkracht SO)

U kunt hen bereiken via het telefoonnummer van de school: 013 – 467 13 63.