Leerlingenvervoer

Op het SO worden steeds meer leerlingen gebracht met de fiets of de auto. Samen met de gemeente hebben we de verkeerssituatie rondom de school zo veilig mogelijk proberen te maken. Er blijven natuurlijk wel ‘piekmomenten’: tussen 8.30 – 9.00 uur en tussen 14.30 – 15.30 uur. Met de taxichauffeurs zijn afspraken gemaakt over het parkeren en het in- en uitstappen.

Wij vragen alle ouders om bij het wegbrengen en ophalen van hun kind zich aan de verkeersregels te houden en daar te parkeren waar de veiligheid van onze leerlingen niet in gevaar komt.

Leerlingenvervoer gebruiken

Alle informatie over het leerlingenvervoer, kunt u vinden op de site: https://regiovervoermiddenbrabant.nl/leerlingenvervoer. Op deze site vindt u ook het ouderportaal. Via het ouderportaal kunt u op elk moment van de dag wijzigingen over de ritten doorgeven. Bijvoorbeeld wanneer uw kind ziek is of vanwege andere redenen niet meerijdt.

Wilt u liever bellen? Dat kan via telefoonnummer 0900 – 77 55 862.

Brabants Verkeersveiligheids Label

De Bodde is in het bezit van het Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL).