Nieuwe speelplaats

Afgelopen vrijdag was het dan zover. Na hard werken door zowel de bouwers, als onze eigen VSO-leerlingen werd  een van de speelpleinen van onze SO-afdeling feestelijk heropend. Dankbaar voor iedereen die hieraan heeft meegewerkt staat het garant voor weer heel wat jaren speelplezier.