Nieuws van directie – augustus 2019

Beste ouder(s) / verzorger(s),

We zijn weer gestart!
Fijn om u door middel van de maandelijkse Nieuwsbrief te kunnen informeren over een aantal algemene zaken vanuit onze school. Nóg fijner om u volgende maandag 2 september (SO) en dinsdag 3 september (VSO) welkom te kunnen heten op de algemene ouderavond.
In deze brief informeer ik u over het volgende:
– Informatie ouderavond
– Informatie vanuit de MR
– Kledingactie
– Schooldiploma

Informatie ouderavond
In een aparte bijlage bij deze Nieuwsbrief ontvangt u algemene informatie over enkele afspraken binnen de school. Als u er vragen over heeft, dan kunt u deze tijdens de ouderavond stellen. Op de avond zelf zal vooral informatie worden gegeven over wat er in de klas gebeurt.
Bij deze vraag ik ook uw warme aandacht voor de oproep van de Ouderraad om u hiervoor aan te melden.

Informatie vanuit de MR
De MR heeft op 27 augustus vergaderd als start voor het nieuwe schooljaar.
Samen met directrice Anja Hulshoff heeft de MR het nieuwe Schoolplan besproken. Daarin staat beschreven welke speerpunten en ontwikkelpunten de Bodde heeft in de periode van 2019 tot en met 2023. De MR heeft een aantal aanbevelingen gedaan om de tekst op sommige punten wat aan te scherpen. De MR heeft ook de nieuwe schoolgidsen voor het SO en VSO doorgenomen.
Verder is de formatie uitbreiding en leerlingengroei besproken. De druk op de ruimtes in school neemt daardoor toe en dat heeft alle aandacht van de directie.
De tegels van een looppad achter het schoolgebouw van het VSO komen omhoog door worteldruk van bomen. De MR heeft de directie gevraagd om de gemeente daarop te wijzen voor de veiligheid voor de kinderen. De klimaatbeheersing in het VSO-gebouw blijft een punt van zorg nu de temperatuur in de leslokalen weer erg hoog is. De MR volgt op de voet de stappen die gezet worden op basis van het advies wat uitgebracht wordt door een expert.
De MR wenst iedereen een leerzaam, veilig en leuk schooljaar toe!

Kledingactie
Het is nu nog heerlijk zomerweer, maar mocht er een moment komen dat u de kasten op gaat ruimen en u kleding weg wilt doen, dan vraag ik u bij deze om de zakken kleding aan school te geven. Wij zamelen dan in voor de periode van maandag 4 tot november – 11 november 2019. Het levert de school weer wat extra financiële middelen op waardoor we voor leerlingen weer wat extra’s kunnen doen.

Schooldiploma
Op onze school hebben we al geregeld dat alle leerlingen die de school verlaten, een schooldiploma en/of een getuigschrift krijgt. Nu gaat dit ook wettelijk geregeld worden. Minister Slob heeft gemeld dat voortaan álle leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs een (school)diploma krijgen. Daarmee wil minister Slob van Onderwijs leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs de erkenning geven die zij verdienen. Iedereen verdient immers een bekroning op het einde van hun middelbare schooltijd. Omdat in de profielen dagbesteding en arbeid van het voortgezet speciaal onderwijs geen eindexamen wordt afgenomen, gaat het om een schooldiploma.

Tot zover, hartelijke groet, mede namens het team,
Anja Hulshoff, directeur De Bodde