Nieuws van directie – december 2019

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Met een werkelijk fantastische dag heb ik mijn afscheid van De Bodde mogen vieren. Het was één groot feest, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds. Optredens van de VSO-leerlingen, prachtige tekeningen, heel veel cadeautjes en daarna bezoek aan alle klassen van het SO maakten de ochtend al bijzonder.
’s Middags was er een lezing over ‘Werken met Aandacht’ door André Rietman, want werken met aandacht past bij de collega’s van de school. Zij werken immers élke dag met aandacht voor uw kind. En hebben ook aandacht voor u, als ouder. En voor elkaar. Bij de drukbezochte receptie zagen we het brede veld waarin De Bodde werkzaam is aan gasten terug. 6 Leerlingen van de leerlingenraad hebben uitstekend meegeholpen tijdens de receptie. Er werden mooie woorden gesproken door Gijs de Bont, bestuurder van Biezonderwijs, en door Stephan Gijsman, onze nieuwe directeur. Maar ontroerend waren vooral de woorden van de ouders van de Ouderraad en van onze leerlingenraad.
’s Avonds was er nog een knalfeest voor het team. Dit was echt ‘het einde’.
Met grote dankbaarheid kijk ik terug op al die jaren dat ik directeur heb mogen zijn van dit team, vol liefde voor uw kind. Met veel waardering voor u als ouders, voor uw eerlijkheid, uw positief kritische vragen als er iets niet liep zoals u dacht dat het zou moeten zijn, met uw blijdschap als u uw kind zag groeien. Ik zal in mijn ‘nieuwe bestaan zonder baan’, hier nog vaak terugdenken.
De Bodde is een fijne school met prachtige kinderen en liefdevolle collega’s die hard werken aan de ontwikkeling, de zelfredzaamheid en het welbevinden van uw kind. Ik wens Stephan samen met het team, ouders en samenwerkingspartners veel succes en een gelukkige toekomst!

Patio
De buitenruimte bij de onderwijszorgklas op het SO is opgevrolijkt met vlinders en vogels. Ik vond het passend om er een klein gedichtje bij de maken:
Fladder met de vlinders
Vlieg met de vogels
Speel en lach
Groei elke dag
Met lieve armen om je heen
Sta je nooit alleen
Voor de ontspanning van deze kinderen is er een mooie hangmat op standaard aangeschaft, dus ook bruikbaar in andere groepen (en ik kan me zomaar voorstellen dat er ook wel eens een collega in gaat liggen….).

Verantwoording ouderbijdrage 2019
Al een aantal jaren komt minder dan de helft binnen van wat we verwachten aan vrijwillige ouderbijdrage. Ons bestuur wil ook inzicht krijgen hoeveel er binnenkomt en waar het geld aan besteed wordt. We staan op het standpunt dat we in principe geen kinderen willen uitsluiten van activiteiten. Maar er zal wel iets moeten gaan veranderen als meer dan de helft van de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betaald.

Ouderbijdrage 2019
Inkomsten ouderbijdrage Uitgaven ouderbijdrage
133 x € 25,00 = € 3.300,00 Sint geld in groepen surprise €     918,20
Sint geld kadootjes €     426,27
1 x € 12,50 = €       12,50 Kerstviering SO schatting €     160,00
Kerstviering VSO schatting €     180,00
Kerstversiering €     315,00
Paasviering €     213,40
Carnaval €     259,30
Schoolreisjes €  1.966,87
Geld in groepen €  1.465,00
Totale inkomsten € 3.312,50 Totale uitgaven  € 5.904.04

Vakantie- en studiedagen

  • De Kerstvakantie staat voor de deur, uw kind is vrij vanaf maandag 23 december t/m vrijdag 3
    januari.
  • Al snel in het nieuwe jaar is er een studiedag: vrijdag 17 januari, alle leerlingen zijn dan vrij.
  • Van maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari is het Carnavalsvakantie.
  • Maandag 9 maart is er een studiedag voor álle medewerkers van de scholen van Biezonderwijs. Daar hoort onze school ook bij. Alle leerlingen zijn dan vrij.

Tot slot nog een laatste kerstgroet

 

Zo gewoon zou het toch eigenlijk moeten zijn…
Kinderen die vrij buiten kunnen spelen
Veilig en beschermd tegen geweld
Die voldoende kleding hebben tegen de kou
Gezond kunnen eten en drinken
Plezier kunnen maken met elkaar waarbij niemand wordt uitgesloten
Graag naar school gaan en goed onderwijs krijgen
Waardoor we als volwassenen samen mét en voor hen
een toekomst creëren waarin we écht samen met elkaar leven en zorgen
Voor mens, dier en natuur
Zo gewoon zou het toch eigenlijk moeten zijn.

 

Team en leerlingen van De Bodde wensen u van harte gewoon een gezond en gelukkig 2020!