Nieuws van directie – Informatiebrief 1

Tilburg, 6 oktober 2021

Beste ouders en verzorgers,

Inmiddels zijn we alweer een maand op school en vindt iedereen zijn weg. De Covid-maatregelen zijn
grotendeels verdwenen en er heerst een gezonde alertheid. We zien de komende periode dan ook
met veel vertrouwen tegemoet.

In deze infobrief vindt u informatie over o.a.
– De ouderraad
– Kernwaarden De Bodde / Biezonderwijs
– Ouders in de school

Ouderraad
Deze maand hebben we afscheid genomen van enkele ouders uit de ouderraad. We zijn Edith
Raaijmakers, Raymond van Brussel, Koen van der Velden en Nicole de Bock enorm dankbaar voor hun
inzet en grote betrokkenheid bij verschillende activiteiten binnen onze school.
Dit betekent ook dat De Bodde weer op zoek is naar nieuwe ouders. De ouderraad van de Bodde
bestaat uit een aantal enthousiaste ouders en teamleden.
De ouderraad komt zes keer per jaar bijeen en zorgt voor de organisatie van verschillende nietlesgebonden activiteiten. Indien u hiervoor belangstelling heeft kunt u dit ons laten weten via
ouderraad@debodde.nl
Wie weet tot ziens!

Kernwaarden De Bodde / Biezonderwijs
Ons bestuur heeft samen met de scholen een nieuwe koers bepaald voor de komende jaren;
Koers2025. Hieraan hebben alle medewerkers een bijdrage geleverd. Eén van de opbrengsten is het
vaststellen van onze kernwaarden. Focus ligt de komende jaren op Vertrouwen, Ontwikkelen, Samen.
Drie waardevolle begrippen die binnen de teams om verdere uitwerking vragen. Samen bespreken we
welke verwachtingen daarbij horen en hoe we onze (onderwijs)doelen willen realiseren. Wij hopen dat
u deze waarden in contact en op bezoek ook zult ervaren!
Schoolgids
De nieuwe schoolgidsen liggen (digitaal) al even klaar. We vinden het belangrijk om ook over de juiste
toestemming te beschikken wanneer we hierbij een foto van uw zoon/dochter willen plaatsen. Zodra
dit gereed is sturen wij u de schoolgids digitaal toe.

Ouders in de school
Tot slot coronamaatregelen die nog wél even blijven. Komt u naar school en bent u (nog) niet immuun?
Dan vinden we het heel fijn als u kort ervoor een zelftest doet. Van medewerkers die (nog) niet immuun
zijn vragen we twee keer per week een preventieve zelftest. Bij klachten geldt nog steeds: thuisblijven
en een testafspraak maken bij de GGD. Medewerkers en leerlingen die in nauw contact zijn geweest
met iemand die positief getest is op corona, hoeven alleen nog in quarantaine als zij niet immuun zijn.
Dat wil zeggen: niet volledig gevaccineerd of langer dan zes maanden geleden zelf corona gehad. Op
deze website staat het volledige bericht over de versoepelingen in het onderwijs.

Bij klachten wel of niet naar school?
Via deze link vindt u zowel de meest actuele beslisboom voor leerlingen op het SO (12-) als ook voor
het VSO(12+) in het Nederlands en Engels.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neem gerust contact met ons op.
Wij hopen u binnenkort weer een keer te mogen ontmoeten!

Een vriendelijke groet namens het hele team,
Stephan Gijsman, Directeur SO/VSO De Bodde