Nieuws van directie – juli 2019

Beste ouders(s) / verzorger(s),

In de laatste Nieuwsbrief van dit schooljaar informeer ik u graag over het volgende:
– Bericht van de MR
– Schoolverlaters en overgang so naar vso
– Leerling tevredenheidsonderzoek
– Onderwijsleerproces
– Groei aantal leerlingen en personele aangelegenheden
– Start nieuwe schooljaar, start team, ouderavonden

Bericht van de MR
De MR heeft op 25 juni voor de laatste keer dit schooljaar vergaderd.
In die vergadering is het werkverdelingsplan kort besproken, waarin teams zelf hun werkverdeling hebben georganiseerd voor hun lesdagen, klassen en taken.
De MR heeft de nieuwe pedagogische waaier van het integraal kindcentrum doorgenomen. Deze heeft volgens de MR heldere uitgangspunten om het nieuwe schooljaar mee te starten en het pedagogisch leerklimaat te waarborgen.
Verder zijn de notulen van de ontruimingsoefening op het SO en VSO onderwerp van gesprek geweest. De MR is van mening dat de oefeningen goed gedocumenteerd zijn. Ze heeft vragen gesteld over een aantal details om de veiligheid voor iedereen – ook in crisissituaties – te garanderen.
De MR vraagt verder de status op van de klimaatbeheersing op school, nu de temperatuur in de leslokalen erg hoog is. Het moet zowel voor leerkrachten als leerlingen werkbaar blijven.
De MR wenst iedereen een ontspannen zomer toe, ook voor die gezinnen voor wie dat niet vanzelfsprekend is!

Schoolverlaters en overgang SO naar VSO
18 VSO-leerlingen hebben met een getuigschrift en een diploma onze school verlaten. Allemaal hebben ze een nieuwe plek waar ze door activiteiten, werk of scholing verder kunnen groeien in hun ontwikkeling. Het was weer een prachtige avond. Altijd ontroerend om dat moment mee te mogen maken dat leerlingen klaar zijn met school, klaar om de volgende stap te zetten. Van sommige leerlingen hebben we jarenlang de groei mee mogen maken, andere leerlingen hebben in enkele jaren een mooie ontwikkeling doorgemaakt. En sommige leerlingen verrassen je zelfs op deze laatste avond, zoals een mooi gezonden lied, een toespraakje of een gedicht. Een heel fijne avond waarin we het unieke van onze leerlingen weer op en top mochten ervaren.
Veel leren, nieuwe vrienden, nieuw gebouw, koken, Johan Cruiffcourt… Met veel plezier en met de nodige spanning natuurlijk zijn 14 leerlingen die van het SO na de vakantie naar het VSO overgaan, per cabrio naar hun nieuwe plek gereden. We wensen hen daar veel succes!

Leerling tevredenheidsonderzoek
Jaarlijks nemen we een leerling tevredenheidsonderzoek af. Op een passende wijze worden vragen gesteld over het schoolklimaat (bijvoorbeeld: vind je het leuk op school), over het onderwijsleerproces (bijvoorbeeld: ben je blij met wat je leert op deze school) en over sociale veiligheid (bijvoorbeeld: ik ben bang voor andere kinderen op school). De leerlingen scoorden goed op schoolklimaat en onderwijsleerproces. Hun gevoel voor sociale veiligheid blijft altijd onze aandacht houden.

Onderwijsleerproces
Als het gaat over het onderwijsleerproces, er is door onze leerlingen weer veel geleerd op het gebied van veiligheid:
– 6 leerlingen hebben hun fietsverkeersdiploma gehaald
– 4 leerlingen zijn glansrijk geslaagd voor hun SVB (Start Werk en Blijf veilig)
– 14 leerlingen hebben het Marietje Kessels project goed afgerond
Ook leraren hebben zich geschoold, onder andere op het gebied van voorbereiding op Dagbesteding en Arbeid. 5 collega’s zijn gecertificeerd voor Brug naar Werk, zij kunnen leerlingen nu nog beter begeleiden bij de voorbereiding op Dagbesteding en Arbeid.

Tot slot is er hard gewerkt aan een nieuw Schoolplan voor 2019-2023, maar daarover de volgende
keer meer.

Groei aantal leerlingen en personele aangelegenheden
Het is een landelijke trend: het speciaal onderwijs groeit. Al eerder meldde ik dat ook onze SOafdeling
groeit. Na de grote vakantie starten we met een 10e en 11e groep. Dat heeft consequenties
voor het gebruik van het gebouw. Helaas moeten we ons aparte spellokaal opgeven om een groep te
huisvesten. En verder is een deel van de aula verbouwd waardoor ook daar een groep gehuisvest kan
worden. Daar komen de Kanjers. De nieuwe kleutergroep heet de Bengels.

Veel nieuwe leerlingen betekent ook veel nieuwe collega’s. Door pensionering van Jan vd Hout en het
aangaan van een nieuwe uitdaging voor Petra Gans en Geertje Lebbink hadden we nog meer
vacatures. Christel Zegers gaat nu volledig bij de Parelklas van de Lochtenbergh werken.

Maar gelukkig is het ons gelukt om voldoende en goede leraren en onderwijsassistenten te vinden.
We verwelkomen van harte onze nieuwe teamleden:
– Loes de Groot en Simone Luchtenburg als onderwijsassistenten bij de Boefjes
– Haakon Huikeshoven als leraar van de Bengels
– Jessica van Laarhoven als leraar bij de Smurfen en Speurders
– Brianne Juliana, William Vera en Hennie de Jonge als leraar in het VSO
– Sophie van Leersum als gedragswetenschapper
– Monique Vissers en Susan vd Heuvel werkten al langer bij ons, zij zijn inmiddels geslaagd
voor hun geschiktheidsassessment en mogen nu ook als leraar voor de klas.
We hebben er alle vertrouwen in dat we op volle kracht het nieuwe schooljaar weer van start kunnen
gaan. Maar nu eerst (bijna) vakantie.

Morgen, 4 juli, nemen we op feestelijke wijze afscheid van Jan vd Hout. Na 43 jaar in het ZMLonderwijs
in Tilburg bereidt hij zich nu voor op een nieuwe fase in z’n leven. Jan heeft veel voor onze
leerlingen en het productiewerk binnen de school betekend. We zullen ‘m missen. Maar Tilburg hoeft
hem nog niet te missen, hij blijft betrokken bij Kleintje Hollands. Jan, heel veel dank voor jou inzet en
betrokkenheid bij onze school.

Start nieuwe schooljaar, start team, ouderavonden

  • De school begint weer op maandag 19 augustus
  • Het team start al in de laatste vakantieweek om alles voor de start in orde te maken; we
    zorgen dan ook dat de Schoolgids voor het nieuwe jaar weer wordt geactualiseerd.
  • Alvast voor uw agenda:
    •  de ouderavond voor het SO is op maandag 2 september
    • de ouderavond voor het VSO is op dinsdag 3 september

Tot slot
We weten dat 6 weken zomervakantie heel lang kan zijn voor kinderen en ouders (soms net iets té
lang). Voor een aantal leerlingen is er fijne ondersteuning om deze periode goed door te komen door
BSB, AMO en vakantieopvang. Hopelijk doen zich geen ernstige zaken voor en kan iedereen van een
welverdiende, fijne en ontspannen zomervakantie genieten. Dank u voor het vertrouwen dat we dit
schooljaar weer van u hebben mogen ervaren, fijn als ouders tevreden zijn. Voor een aantal van u zal
dit de laatste Nieuwsbrief zijn omdat hun kind volgend jaar niet meer bij ons op school zit. Ik wens u
van harte samen met uw zoon/dochter een goede toekomst toe.

Voor nu, hartelijke groet, mede namens het team,
Anja Hulshoff, directeur De Bodde