Nieuws van directie – juli 2020

Beste ouders en verzorgers,

Met onderstaande terugblik op de afgelopen maanden sluiten we een bijzonder jaar af. Gelukkig is er de ruimte geweest om elkaar vanaf mei en voor het VSO in juni weer echt te ontmoeten. Het is voor onze leerlingen, voor u als ouder en ons als school een expeditie geweest, want in deze nieuwe situatie hebben we onszelf vaak de vraag gesteld of we het goed deden. Het was een uitdaging om passend contact te vinden met onze leerlingen waarvan de onderlinge verschillen groter zijn dan de overeenkomsten. We hebben ieder moment de opties afgewogen bij nieuwe richtlijnen en hebben met de kennis van dat moment gehandeld. Er zijn daarbij ongetwijfeld momenten geweest die we beter hadden kunnen oppakken en er is ook heel veel goed gegaan. Dat heeft ervaringen opgeleverd die we zullen koesteren.
Wanneer alles ook in de zomer goed blijft gaan komen alle leerlingen na de zomervakantie weer tegelijk naar school. Daar kijken we met veel plezier naar uit. De goede ervaringen uit de afgelopen maanden nemen we mee en we stoppen met zaken die minder goed bleken te werken. De 1,5m afstand van volwassenen naar onze leerlingen en volwassenen onderling blijft in ieder geval zoveel als mogelijk gehandhaafd.
Verder vindt u in deze brief enkele wetenswaardigheden en belangrijke informatie over de start van het nieuwe schooljaar.

Vacatures
Voor het komende jaar zijn we er weer in geslaagd alle vacatures in te vullen. Naast enkele nieuwe leerkrachten en onderwijsassistenten heeft het VSO met ingang van 1 oktober ook een nieuwe adjunct directeur. Haar naam is Renée Pet en zij zal zichzelf na de vakantie aan u voorstellen.

Pensioen en jubileum
Aan het einde van dit schooljaar vieren we op gepaste afstand het jubileum van collega Bianca. Zij is liefst 25 jaar aan de stichting verbonden.
Daarnaast zullen de VSO-collega’s Addie en Johan na vele trouwe dienstjaren gaan genieten van hun welverdiende pensioen. Wij gaan ze enorm missen!

Diploma-uitreiking VSO
Op 1 juli vond de jaarlijkse diploma op het VSO plaats. Op zoek naar mogelijkheden is de organisatie er ontzettend goed in geslaagd om onze schoolverlaters de verdiende aandacht te geven. Tijdens verschillende rondes is er in een intieme sfeer voor de leerlingen een onvergetelijke avond van gemaakt.

Bezoek burgemeester en wethouder
Op donderdag 2 juli vond het uitgestelde bezoek van de burgemeester en wethouder plaats. Zij hadden alle aandacht voor onze leerlingen en zagen medewerkers met passie en betrokkenheid voor onze doelgroep, waarbij een terugblik op afgelopen maanden niet kon ontbreken.

Aanvang 2020-2021 schooltijden

SO
Sinds de kinderen vanaf 11 mei weer naar school komen, hanteren we andere afspraken i.v.m. het brengen door ouders. Dit brengt veel rust in de school en groepspersoneel heeft tijd en aandacht om ’s morgens alle kinderen rustig te ontvangen. We willen dit in het nieuwe schooljaar op dezelfde manier voortzetten en zullen dit na enige tijd evalueren voor de toekomst.
Dit betekent dat u uw kind de eerste dag zelf naar de klas mag brengen. We starten iedere dag weer als vanouds om 09.00u.
Vanaf dinsdag 25 augustus staan er personeelsleden bij de voordeur die er zorg voor dragen dat de kinderen naar hun eigen klas lopen. Mocht u de leerkracht dringend willen spreken dan kunt u dit via Parro kenbaar maken.
Alle leerlingen gaan volgend schooljaar weer gewoon om 15.00uur naar huis. ’s Middags wachten de kinderen die door ouders opgehaald worden om 14.55uur op de speelplaats van de bovenbouw samen met de onderwijsassistente of de stagiaire. Voor de kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer verandert er niets.

VSO
Ook op het VSO zullen we het brengen en halen op dezelfde manier voortzetten door middel van de zogenaamde “zoen en zoef-methode.”
De aanvangstijd blijft iedere dag 08.45u, waarbij de school om 08.30u haar deuren opent.
De eindtijd voor leerlingen die door ouders worden opgehaald zal 14.45u zijn en op woensdag 12.45u.
Voor de leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer vinden er geen wijzigingen plaats.

Leerlingenvervoer
Indien er vragen zijn rondom het leerlingenvervoer vraag ik u om contact met de vervoerscentrale op te nemen. Vervoersafspraken worden gemaakt tussen u als ouder en de gemeente. School heeft hierin geen rol. Indien u ondersteuning wenst kunt u uiteraard wel contact opnemen met onze collega en schoolmaatschappelijk werker René Vrins via rvrins@debodde.nl

Waardering
Graag maak ik van deze laatste gelegenheid gebruik om nogmaals mijn dank en waardering uit te spreken voor het vertrouwen dat u ons heeft gegeven in de afgelopen periode. Uw stem is daarnaast ook via de ouderraad en de MR krachtig vertegenwoordigd geweest. Het heeft ons geholpen om in gezamenlijkheid deze finish op een goede manier te halen.

Ik wens u en uw gezin dan ook een ontspannen vakantie en mooie zomer toe.

Met vriendelijke groeten,

Stephan Gijsman
Directeur SO/VSO De Bodde

 

Bijlage: nieuws uit de MR

De MR heeft op 30 juni voor de laatste keer dit schooljaar vergaderd. Daarbij hebben we afscheid genomen van docent Johan Derksen, die al zeker 25 jaar actief deelneemt aan de MR. We gaan zijn kennis en karakter missen. Ook was het de laatste vergadering van Michael Doomen, die als ouder het SO vertegenwoordigt. Gelukkig staan er nieuwe MR-leden klaar om het stokje van hen over te nemen: de MR start het nieuwe schooljaar met twee enthousiaste ouders van het SO en twee actieve docenten.

In de vergadering heeft Stephan Gijsman de huidige Coronamaatregelen toegelicht en zijn trots op de personeelsleden en op de leerlingen uitgesproken. Vijf kartrekkers vanuit het personeel zullen voor het nieuwe schooljaar de werkverdeling organiseren voor hun lesdagen, klassen en taken.

Alle vacatures zijn ingevuld, dus ook in het nieuwe schooljaar is het schoolteam compleet.

De klimaatbeheersing op het VSO functioneert prima, waardoor de temperatuur aangenaam is in de lokalen ook met tropisch buitenweer. De MR is opgelucht dat docenten en leerlingen geen last meer zullen hebben van hitte in de klas.

De MR heeft elk jaar ook contact met de ouderraad en dit jaar voor het eerst in de vergadering. Namens de ouderraad sloot Edith, moeder van Isis, aan. Edith heeft verteld wat de ouderraad georganiseerd heeft afgelopen jaar en wat de raad voor leuke activiteiten in petto heeft voor de toekomst.

De MR wenst iedereen een ontspannen zomer toe, ook voor die gezinnen voor wie dat niet vanzelfsprekend is!