Nieuws van directie – juli 2022

Beste ouders en verzorgers van onze SO- en VSO-leerlingen,

In deze informatiebrief informeer ik u graag over:

  • Tijdelijke huisvesting 3 groepen SO naar SBO Westerwel
  • Schoolovergang SO-VSO
  • Diploma-uitreiking VSO
  • Vakantie

Tijdelijke huisvesting 3 groepen SO naar SBO Westerwel
Inmiddels hebben de leerlingen kennisgemaakt met Westerwel. Samen met de groepscollega’s hebben zij een bezoek gebracht aan hun nieuwe locatie. Met een eigen gang, rust- en instructieruimtes zijn we vol vertrouwen om hier ons plekje te vinden. Ook het taxivervoer is inmiddels geregeld. Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met adjunct directeur Marjon Derks.

Schoolovergang SO-VSO
Afgelopen week namen 22 leerlingen feestelijk afscheid van het SO. Zij maakten letterlijk de oversteek naar het VSO. Uitgezwaaid door het SO en feestelijk welkom geheten door het VSO starten zij na de zomer aan hun VSO-avontuur. Veel dank aan alle ouders en verzorgers die er samen met een leerlingen en medewerkers een gedenkwaardig feest van hebben gemaakt.

Diploma-uitreiking VSO
Na een grandioos schoolverlatersdiner met ouders en verzorgers vond op woensdag 13 juli de jaarlijkse diploma-uitreiking plaats. Liefst 29 leerlingen ontvingen hun diploma om na de zomer een volgende stap te zetten in hun leven op weg naar nog meer zelfredzaamheid. Daarin hebben wij het volste vertrouwen! Aan alle medewerkers, ouders, verzorgers en de ouderraad hartelijk dank voor hun bijdrage aan dit hoogtepunt.

Mocht u over schoolverlaten, indicaties en 18+wetgeving meer informatie willen? Onze maatschappelijk deskundige René Vrins staat u graag te woord.

 Vakantie
Na vandaag start de zomervakantie. Een jaar waarin we allemaal heen en weer zijn geslingerd van lockdowns en maatregelen naar versoepelingen en uiteindelijk weer schoolreisjes en feestelijke afsluitingen. Het heeft van iedereen veel veerkracht en flexibiliteit gevraagd. Dat maakt zowel voor leerlingen als medewerkers en uiteraard ook voor u als ouder/verzorger deze vakantie meer dan verdiend. Ik wens u namens het hele team dan ook een heel prettige vakantie. Wij ontvangen alle leerlingen op maandag 5 september graag weer met open armen!

Namens het gehele SO- en VSO-team een zonnige groet,

Stephan Gijsman
Directeur SO/VSO De Bodde