Nieuws van directie – juni 2019

Beste ouders(s) / verzorger(s),

In deze vroege junibrief informeer ik u graag over het volgende:
– Bericht van de MR
– Schooltandarts
– Kledinginzamelingsactie
– Veilig op vakantie
– Vakantierooster 2019-2020

Bericht van de MR
De MR heeft op 14 mei de resultaten van het medewerkerstevredenheid onderzoek samen met de directeur doorgenomen. Het schoolteam ervaart de onderlinge sfeer en collegiale samenwerking als bijzonder goed. Daarnaast geeft het team aan dat ze een aantal knelpunten ervaart, zoals de administratieve belasting.
De MR heeft de directie gevraagd om aan de slag te gaan met de resultaten van het medewerkerstevredenheid onderzoek, zodat medewerkers met plezier en passie kunnen blijven werken aan de ontwikkeling van onze kinderen.
Voor de komende periode bespreekt de MR met school het professioneel statuut, het werkverdelingsplan en het Schoolplan. Deze documenten beschrijven de kwaliteit van onderwijs en de beste inzet van de medewerkers van school. Belangrijke thema’s hierbij zijn werkdruk, werkplezier, professionaliteit en continuïteit van onderwijs.

Schooltandarts / Jeugdtandverzorging
De Jeugdtandverzorging Tilburg bestaan dit jaar 70 jaar en daar willen ze graag aandacht aan besteden. Daarom organiseren zij op zaterdag 22 juni een open dag van 11.00 uur t/m 15.00 uur.
U bent van harte welkom om eens een kijkje bij hen in de praktijk te komen nemen.
Tijdens de open dag zijn er verschillende leuke activiteiten gepland voor de kinderen en is er een heus museum met oude tandheelkundige attributen en materialen.
Er zullen ook verschillende win acties zijn waar aan deelgenomen kan worden, waaronder een kleurwedstrijd. Op www.jeugdtandverzorgingtilburg.nl is meer informatie te vinden.

Kledinginzamelingsactie
Mede dankzij uw bijdrage is De Bodde bij de textielinzamelactie voorjaar 2019 in de prijzen gevallen! We zijn 2e geworden in de categorie actiecontainers met maar liefst 1957 kilo textiel. Op 11 juni 2019 wordt in de LocHal een cheque ter waarde van € 978,50 uitgereikt. En daar mogen enkele leerlingen bij zijn. Nogmaals hartelijk dank!

Veilig op vakantie, een berichtje van de GGD.
Op vakantie naar Indonesië, Turkije, Kaapverdië, Marokko……? Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het buitenland? Zorg dat u goed voorbereid bent en dat u en uw kinderen gevaccineerd zijn. Want…ook voor landen rond de Middellandse Zee zoals Marokko en Turkije, maar ook voor landen verder weg zoals Kaapverdië of Indonesië adviseren wij vaccinaties tegen o.a. besmettelijke geelzucht (hepatitis A). Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De ziekte kan zich na terugkomst van vakantie via de toiletten, deurklinken, kranen en handdoekjes op kindercentra en crèches verspreiden. Hierdoor worden meer kinderen ziek en vervelender nog: zij nemen het op hun beurt weer mee naar huis met vervelende gevolgen voor de ouders en broertjes/zusjes. Met goede voorbereidingen en een vaccinatie zijn veel gezondheidsproblemen te voorkomen. Meer informatie over geelzucht en andere reis-gerelateerde ziekten vindt u op de website van GGD Reisvaccinaties.

Vakantierooster 2019-2020
Bijgaand vindt u het vakantierooster voor het volgende schooljaar. Behalve de schoolgebonden studiedagen is er ook een stichtingsbrede ‘Biezonderwijs studiedag’ opgenomen op 9 maart.

Tot zover weer, hartelijke groet, mede namens het team,
Anja Hulshoff, directeur De Bodde