Nieuws van directie – maart 2019

Beste ouders(s) / verzorger(s),

In deze Nieuwsbrief informeer ik u graag over het volgende:
–       Project ‘Eten’ in het SO
–       Voetbalrobots
–       Speelplaats VSO
–       Zwembad SO
–       Studiedag 19 april

Project ‘Eten’ in het SO
Binnen onze school werken we met leerlijnen waarin een heleboel doelen staan aangegeven. Af en toe bundelen we een aantal leerdoelen in projectvorm. In het SO staat vanaf 2 april het thema ‘Eten’ een aantal weken centraal. Behalve aandacht voor gezonde voeding is er ook aandacht voor ‘tafelmanieren’ en het eten met mes en vork. We wensne alle groepen alvast ‘Smakelijk eten’!

Voetbalrobots
Enkele groepen van het VSO zijn op vrijdag 29 maart op bezoek geweest bij Onderwijscentrum Leijpark om daar voetbalrotbots in actie te zien. Leuk om op deze wijze weer op een andere manier kennis te maken met robottechniek. Daar zullen we in de toekomst steeds meer mee te maken krijgen. Denk maar aan de robotstofzuiger in huis tot aan de zorgrobots in ziekenhuizen. Een robot voor de klas zal nog wel even duren. Maar als er geen juffen of meesters meer te vinden zijn, is dat misschien een oplossing.

Speelplaats VSO
Er is heel hard gewerkt aan vernieuwing van de speelplaats van het VSO. Behalve voetbal op het Johan Cruijffcourt is er nu ook een mooie plek om te chillen en zijn er meer speeltoestellen. Op deze manier is er voor elk wat wils.

Zwembad SO
Het watergewenningsbad in het SO was in verband met veiligheid, hygiëne en energieverbruik toe aan een forse renovatie. Na 3 maanden gesloten te zijn geweest, kan het bad binnenkort weer open. De leerlingen verheugen zich er al op!

Studiedag 19 april
Op vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) is er weer een studiedag voor het team van De Bodde, de leerlingen zijn dan vrij. Voor hen begint dan de meivakantie al. We zien ze graag terug op maandag 6 mei.

Tot zover deze korte Nieuwsbrief. Op onze website en op de Facebookpagina van onze school staan regelmatig ook informatieve en lezenswaardige berichtjes. Van harte aanbevolen.

Hartelijke groet, mede namens het team,

Anja Hulshoff, directeur De Bodde