Nieuws van directie – maart 2020

Beste ouders en verzorgers,

Een voornamelijk lege school, een ander gevoel. Wat missen wij de leerlingen in de normaal gesproken zo bedrijvige sfeer. Er wordt op verschillende manieren hard gewerkt aan het onderwijs op afstand. Voor onze school is dat een nieuwe manier van werken. Dat gaat met vallen en op staan. Maar thuis is geen school en school is geen thuis. Graag wil ik namens het team dan ook grote waardering uitspreken voor de soms lastige opgave waar u in de thuissituatie voor staat. Wij weten dat dit niet eenvoudig is.

Daarom herhaal ik ook de oproep van collega en schoolmaatschappelijk werker René Vrins. Wanneer u vragen heeft of gewoon even iets wilt vertellen kunt u via rvrins@debodde.nl een terugbelverzoek sturen. René zal daarna met u contact opnemen. Voor inhoudelijke vragen over de leerstof kunt u via Parro of mail direct naar de groepsleerkracht reageren.

Voor overige informatie rondom de Corona-maatregelen zal ik u via een aparte informatiebrief steeds op de hoogte houden. Net als u wachten wij op nieuwe informatie m.b.t. de periode na 6 april. Daarbij komt ook dat het ministerie en de gemeente samen de opdracht hebben gegeven om opvang te bieden aan kinderen in een kwetsbare thuissituatie. Wat dit exact inhoudt zullen we ook de komende dagen vernemen en verder uitwerken. Uiteraard brengen wij u zo snel als mogelijk weer op de hoogte.

Ondanks dat de Corona-maatregelen het nieuws beheersen biedt onderstaande terugblik op de maand maart wellicht een welkome afwisseling in de overige nieuwsberichten die u dagelijks ontvangt. Daarom deel ik graag nog enkele zaken die het vermelden waard zijn.

Nieuwe klas SO
Tegen alle verwachtingen van Passend Onderwijs in groeit het leerlingenaantal in SO De Bodde fors. In vergelijking met een jaar geleden zijn we inmiddels met vier groepen gegroeid. Na de Carnavalsvakantie is de groep van de Sterren gestart. Nieuwe collega Lisanne is hier begonnen aan haar nieuwe uitdaging met Marsha als bekende onderwijsassistent. De prognose is dat deze groei ook richting de zomervakantie doorzet.

Biezonderwijsdag
Op 9 maart vond voor alle medewerkers van Stichting Biezonderwijs een gezamenlijke studiedag plaats in de volle Koepelhal van Tilburg. Wie had gedacht dat we nog geen week later in een totaal andere wereld zouden leven? Deze dag is een start gemaakt om samen de nieuwe koers voor het speciaal onderwijs is de regio te bepalen. Want wanneer we blijven doen wat we al deden, dan krijgen we wat we altijd al kregen.

Jubilaris
20 maart zou eigenlijk een feestelijke dag zijn. Bianca van Berkel was 25 jaar op school. Helaas heeft ze nog geen verdiend feestje gekregen. Uiteraard staan we hier later dit jaar uitgebreid bij stil.

Onderwijsinspectie
Op 26 maart zou de Onderwijsinspectie het vierjaarlijks bezoek brengen aan Stichting Biezonderwijs voor een totaaloordeel over alle scholen om hopelijk tenminste een basisarrangement toe te kennen. De Bodde heeft echter aangegeven andere ambities na te streven. We onderzoeken of De Bodde in aanmerking komt voor de kwalificatie GOED. Uiteraard gelden hiervoor hogere doelen. Ter voorbereiding hierop heeft op 5 maart een externe audit plaatsgevonden. De conclusie uit dit rapport is dat de aanvraag op een goede manier onderbouw kan worden. Natuurlijk is dit nog geen garantie voor de toekenning. De planning van dit traject is door alle omstandigheden nu nog niet duidelijk. Ook hiervan breng ik u graag later weer op de hoogte.

BSB Amarant
In januari meldde ik u al dat de BSB onze school gaat verlaten en dat er actief gezocht zou worden naar een nieuwe locatie. Begin maart werd duidelijk dat er een geschikte locatie is gevonden om de begeleiding na school te continueren. In de zomervakantie zal de BSB in wijk De Reeshof haar activiteiten vervolgen. De Bodde en BSB zullen de komende periode bekijken op welke manier de samenwerking gewaarborgd kan blijven.

Contact met thuis
Afhankelijk van de individuele behoefte en mogelijkheden van onze leerlingen wordt op verschillende manieren nu contact gezocht. Deze nieuwe manier van werken en leren is voor iedereen een uitdaging gebleken. Wij leren dan ook iedere dag weer bij. Samen met u proberen we dit steeds weer te verbeteren. Indien u hierover zowel positieve als minder goede ervaringen heeft dan horen wij dat graag. Ik dank u daarvoor zeer.

Voor dit moment wens ik alle leerlingen en u als ouder/verzorger alle gezondheid toe. Wij hopen u snel weer persoonlijk te mogen begroeten.

Vriendelijke groet,

Stephan Gijsman
Directeur SO/VSO De Bodde