Nieuws van directie – mei 2020

Beste ouders en verzorgers,

In deze informatiebrief breng ik u met een korte terugblik graag op de hoogte van de eerste ervaringen op het SO en kijken we vooruit naar de herstart van het VSO.

Start SO
Op 11 mei zijn we gestart op het SO. Geen halve dagen, niet de helft van het aantal leerlingen, maar meteen vol aan de slag, voor iedereen!
Het was hartverwarmend om te zien hoe de leerlingen op de eerste dag de school weer binnen kwamen en zich zo snel als mogelijk weer in het vertrouwde ritme thuis voelden.
Hierbij baseerden we ons op de expertise van anderen, volgens gestelde richtlijnen waarbinnen de risico’s zeer beperkt zouden zijn. Om op deze manier te starten was vertrouwen nodig. Vertrouwen in de richtlijnen die wij ontvingen, maar ook het vertrouwen van u als ouder in onze school voor de wijze waarop wij vanuit een enorm groot verantwoordelijkheidsgevoel de norm zoveel als mogelijk in acht zouden nemen. Dit is gebeurd op de momenten dat het mogelijk was en er zijn momenten geweest waarop de nabijheid van het groepspersoneel noodzakelijk was voor de juiste ondersteuning die op dat moment werd gevraagd.
De afgelopen weken hebben zich geen situaties voorgedaan waardoor we de richtlijnen en protocollen in twijfel trekken. Dat geeft vertrouwen om verder te gaan en verdient een compliment aan alle medewerkers waarin ook de onderlinge 1,5m afstand zoveel als mogelijk is gerespecteerd. Ook gaat mijn grote dank uit naar u als ouder. Bedankt voor het vertrouwen dat u ons heeft gegeven en bedankt voor het delen van uw zorgen en het stellen van vragen. Hierdoor hebben we samen gezorgd voor een rustige opstart met vertrouwen in de komende periode.

Herstart VSO
Dat vertrouwen heeft als uitgangspunt gediend ter voorbereiding op de herstart van het VSO. De norm van 1,5m afstand voor zowel leerlingen als medewerkers stelt het VSO echter voor een totaal andere uitdaging en organisatie.
Terugkijkend op de afgelopen maand heeft het VSO in de volle breedte meegedacht over de verdeling van leerlingen, praktische maatregelen, leerstofaanbod, inrichting van lokalen, aanpassingen van roosters, etc. Een collectieve prestatie waardoor we deze week weer opstarten. Deze start staat in het teken van elkaar weer ontmoeten en ervaringen opdoen met deze nieuwe structuur waarvan niemand nog weet hoelang deze periode zal duren.

Brengen en halen van leerlingen
Zoals u ongetwijfeld zult verwachten is het brengen en halen van uw zoon of dochter anders georganiseerd dan u gewend bent. Zowel voor het leerlingenvervoer als ook voor u als ouder gelden andere afspraken. Hierover bent u inmiddels geïnformeerd. Nu ook het VSO van start is gegaan vraag ik u om enig begrip voor de situatie waarin u de komende periode wellicht wat langer moet wachten.
Het verzoek is om de aanwijzingen van het personeel op te volgen voor een goede doorstroom. We zullen ons uiterste best doen om de situatie goed in de gaten te houden en snel bij te sturen waar nodig én mogelijk.

Deze week zouden de SO-leerlingen een vrije week hebben. We hebben vanwege een doorlopend ritme echter gekozen om gewoon onderwijs te bieden. Samen met de herstart op het VSO zorgt dit er voor dat we de school deze week ook weer meer gaan ervaren waar de school voor bedoeld is.

Wij zijn er klaar voor en kijken er naar uit om uw zoon of dochter weer te zien!
Afsluitend deel ik onderstaande informatie graag nog met u namens de MR van onze school.

Met vriendelijke groeten,
Stephan Gijsman
Directeur SO/VSO De Bodde

Nieuws uit de MR

De MR heeft op 12 mei vergaderd op afstand. Samen met directeur Stephan Gijsman heeft de MR de afgelopen periode doorgenomen, waarin de Bodde opvang regelde voor een aantal leerlingen. Ook heeft hij met trots over zijn teamleden verteld hoe het team zich heeft voorbereid op de opening van het SO per 11 mei.

De MR volgt de ontwikkelingen over klimaatbeheersing in het VSO gebouw. Het klimaatsysteem is in de meivakantie geïnstalleerd en nadien getest. De temperatuur zal daardoor aangenamer zijn voor zowel docenten als leerlingen.

Het werkverdelingsplan voor het nieuwe schooljaar moet opgesteld worden. De MR hoopt dat een aantal teamleden de handschoen op gaan pakken door invulling te geven aan de 9 onderdelen van het plan. Dit past binnen de verantwoordelijkheid van het team en de invloed van docenten op de organisatie van hun werkzaamheden wordt daarmee vergroot.

Vanaf september 2020 ontstaan er vacatures in de MR. Een vacature voor een ouder van het SO en een vacature voor een personeelslid van de Bodde. De MR zet hiervoor vacatures uit en hoopt op een frisse nieuwe aanwas!

Vacature MR lid en aspirant lid SO
Vanaf 1 september heeft de MR 2 vacatures voor de oudergeleding. We zijn op zoek naar een MR-lid en een aspirant-lid. Het aspirant-lid kan eerst een schooljaar meekijken met vergaderingen, om hiervan te leren en in de rol te groeien.

Wat verwachten we van jou?
Je woont 6 keer per jaar een MR vergadering bij van 19.00 – 22.00 uur op een doordeweekse avond op de Bodde;
Je leest de vergaderstukken goed door en stelt hier vragen over;
Je geeft suggesties over het wel en wee op de Bodde;
Je stemt over adviesplichtige onderwerpen, zoals het studiedagenrooster;
Je bent betrokken bij het SO en kunt vanuit dat perspectief deelnemen (het gaat dus niet over jouw individuele kind), maar over het welzijn van alle leerlingen en personeelsleden;

Wat kan je van ons verwachten?
Start met een cursusavond met uitleg over je rol in de MR;
Een week voor het vergaderen de vergaderset om voor te bereiden;
Een gezellig team met betrokken MR-leden;
Een fijne vergaderlokatie op Bodde 2;
Eens per jaar een etentje met de gehele MR als dank voor je inzet.

Interesse gewekt?
Je kunt je interesse kenbaar maken door uiterlijk 24 juni een mailtje te sturen aan de voorzitter van de MR, Monique Wijtsma via mwijtsma@debodde.nl