P.E.C.S.

Veel leerlingen op de Bodde met autisme of een spraaktaalachterstand vinden communiceren heel lastig. Vragen stellen aan anderen vinden ze moeilijk en vaak lukt het hen niet goed om op een goede manier wensen en behoeften aan te geven. Deze leerlingen leren met hulp van de logopediste te communiceren met de P.E.C.S. methode. P.E.C.S. is een Engelse term en staat voor Picture Exchange Communication System. Eenvoudig gezegd in het Nederlands: communiceren door het uitwisselen van plaatjes.

Leerlingen leren om een foto of pictogram aan de leerkracht of onderwijsassistent te geven in ruil voor wat er op die foto of pictogram staat. Leerlingen worden door het werken met P.E.C.S. veel actiever in de communicatie en laten, doordat ze beter hun wensen en behoeften kunnen aangeven, minder gedragsproblemen zien.