Schat zoeken

Op 25 februari 2019 zijn de Rakkers op zoek geweest naar een schat! In de klas was een brief voorgelezen die in het bos gevonden was.

In de brief stond dat de kinderen de kapitein moesten helpen met het zoeken naar de schat. De schat lag verstopt in het bos. In het bos moesten ze pijlen volgen en opdrachten doen.

Zo moesten ze een liedje van Piet Piraat zingen, stoere gezichten laten zien, namen bedenken voor de piraten en springen zoals piraten.

De schat is uiteindelijk gevonden bij het kruis en de vlag! Hij bevatte lekkere snoepjes die we in de klas op hebben gegeten.

In de klas hebben de Rakkers nog een kleurplaat gekleurd en kregen ze een piratendiploma!

Het was een hele leuke middag!

De Rakkers