Schoolmaatschappelijk werk / MEE

Voor alle vragen over opgroeien, opvoeden, naschoolse begeleiding, logeer- en vakantieopvang van jongeren met een verstandelijke beperking kunt u op school terecht bij onze schoolmaatschappelijk werker, gedetacheerd vanuit MEE. MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun familie/verzorgers op alle levensgebieden en in alle levensfasen. MEE biedt onafhankelijke en cliënt ondersteunende dienstverlening en richt zich op het versterken van de eigen kracht.

Via het algemene telefoonnummer kunt u contact opnemen met onze schoolmaatschappelijk werker: 013 – 467 13 63