Nieuws van directie – september 2019

Beste ouder(s) / verzorger(s),

In deze brief informeer ik u weer over een aantal schoolaangelegenheden. Heeft u er vragen of opmerkingen over, dan hoor ik dat graag.

Teldatum
1 oktober is altijd een belangrijke datum voor schoolorganisaties. Het aantal leerlingen op die datum is bepalend voor de bekostiging van een school. In vergelijking met vorig schooljaar is het aantal leerlingen op het SO fors gegroeid: van 96 naar 123 leerlingen. Reden om in de afgelopen periode met 3 groepen uit te breiden. In het VSO is het leerlingenaantal min of meer stabiel: 174 leerlingen. Onze leerlingen komen uit 15 verschillende gemeenten en we tellen 45 verschillende nationaliteiten.

Recycle/Wecycle
We willen de leerlingen milieubewust maken. Evenals vorig jaar doet onze school weer mee met een actie van Wecycle. Mogelijk heeft u de doos al bij de ouderavond zien staan. Als u een oud elektrisch apparaat of kapotte spaarlamp (e-waste) inlevert bij een Wecycle-inleverpunt, is dit niet het einde. Het is een nieuw begin. Door apparaten en lampen te recyclen tot nieuwe grondstoffen, kunnen weer nieuwe producten worden gemaakt. Zo ontstaat een cirkel van produceren, gebruiken, inleveren, recyclen en wederom produceren. Dit wordt daarom de circulaire economie genoemd.

Kraanwaterdag
Op woensdag 25 september was het kraanwaterdag. Met een leuke stunt door leraren werden de leerlingen bewust van het belang van water, om schoon te maken en om te drinken. Meer kraanwater drinken in plaats van gezoete drankjes. Kraanwater is namelijk ontzettend gezond en kinderen kunnen zich beter concentreren door het drinken van voldoende kraanwater. Bovendien bespaar je zo een hoop plastic.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek komt er ook weer aan, dit jaar met het thema : Reis mee! Op Land van Lezen is veel materiaal te vinden. Verder heeft Bruna een actie: als je tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek koopt, kun je de kassabon inleveren op school. We verzamelen alle bonnen t/m 13-10-19. Deze kunnen t/m 15 november ingeleverd worden bij Bruna, waarna alle kassabonnen wordt opgeteld. Op grond van het totaalbedrag ontvangen we een waardebon (20% van het totaalbedrag). Daarmee kunnen weer kinderboeken uitgezocht worden bij Bruna. Verdere informatie vindt u op de website van Bruna.

Scholing Geef me de 5
Op school ben je nooit uitgeleerd. Ook de juffen meneren niet. Op dit moment volgt een groep van 24 collega’s de cursus Geef me de 5. Op deze website leest u er meer over. Het gaat over autisme beter begrijpen, positief contact maken, basisrust creëren, problemen oplossen, ontwikkeling bevorderen. Volgend schooljaar start er weer een nieuwe groep collega’s.

Trajectbesprekingen
De trajectbesprekingen zijn voor een jaar ingepland. U heeft daar in het begin van het jaar bericht over gekregen. Omdat er meerdere mensen bij betrokken zijn, is het helaas niet mogelijk deze besprekingen te verzetten. Hopelijk heeft u daar begrip voor en lukt het u op het geplande tijdstip te komen.

Herfstvakantie
Over 2 weken is het herfstvakantie (van maandag 14 t/m vrijdag 18 oktober). In de periode daarna staan er veel activiteiten en feestelijkheden op de rol. Ik meld u nu vast het 40-jarig jubileum van Arno Timmermans op 1 november en de Kunstenbazaar op vrijdag 8 november, georganiseerd door de Ouderraad. Maar daar krijgt u nog verder bericht over.

Activiteitenbijdrage
Activiteiten organiseren en uitvoeren kost geld. Voor een klein deel benutten we de activiteitenbijdrage daar ook voor. Op dit moment heeft een kwart van de ouders de bijdrage betaald. Vriendelijk wil ik u bij deze herinneren aan deze bijdrage, die voor school van belang is.

Tot zover, hartelijke groet, mede namens het team,
Anja Hulshoff, directeur De Bodde

Nieuws van directie – augustus 2019

Beste ouder(s) / verzorger(s),

We zijn weer gestart!
Fijn om u door middel van de maandelijkse Nieuwsbrief te kunnen informeren over een aantal algemene zaken vanuit onze school. Nóg fijner om u volgende maandag 2 september (SO) en dinsdag 3 september (VSO) welkom te kunnen heten op de algemene ouderavond.
In deze brief informeer ik u over het volgende:
– Informatie ouderavond
– Informatie vanuit de MR
– Kledingactie
– Schooldiploma

Informatie ouderavond
In een aparte bijlage bij deze Nieuwsbrief ontvangt u algemene informatie over enkele afspraken binnen de school. Als u er vragen over heeft, dan kunt u deze tijdens de ouderavond stellen. Op de avond zelf zal vooral informatie worden gegeven over wat er in de klas gebeurt.
Bij deze vraag ik ook uw warme aandacht voor de oproep van de Ouderraad om u hiervoor aan te melden.

Informatie vanuit de MR
De MR heeft op 27 augustus vergaderd als start voor het nieuwe schooljaar.
Samen met directrice Anja Hulshoff heeft de MR het nieuwe Schoolplan besproken. Daarin staat beschreven welke speerpunten en ontwikkelpunten de Bodde heeft in de periode van 2019 tot en met 2023. De MR heeft een aantal aanbevelingen gedaan om de tekst op sommige punten wat aan te scherpen. De MR heeft ook de nieuwe schoolgidsen voor het SO en VSO doorgenomen.
Verder is de formatie uitbreiding en leerlingengroei besproken. De druk op de ruimtes in school neemt daardoor toe en dat heeft alle aandacht van de directie.
De tegels van een looppad achter het schoolgebouw van het VSO komen omhoog door worteldruk van bomen. De MR heeft de directie gevraagd om de gemeente daarop te wijzen voor de veiligheid voor de kinderen. De klimaatbeheersing in het VSO-gebouw blijft een punt van zorg nu de temperatuur in de leslokalen weer erg hoog is. De MR volgt op de voet de stappen die gezet worden op basis van het advies wat uitgebracht wordt door een expert.
De MR wenst iedereen een leerzaam, veilig en leuk schooljaar toe!

Kledingactie
Het is nu nog heerlijk zomerweer, maar mocht er een moment komen dat u de kasten op gaat ruimen en u kleding weg wilt doen, dan vraag ik u bij deze om de zakken kleding aan school te geven. Wij zamelen dan in voor de periode van maandag 4 tot november – 11 november 2019. Het levert de school weer wat extra financiële middelen op waardoor we voor leerlingen weer wat extra’s kunnen doen.

Schooldiploma
Op onze school hebben we al geregeld dat alle leerlingen die de school verlaten, een schooldiploma en/of een getuigschrift krijgt. Nu gaat dit ook wettelijk geregeld worden. Minister Slob heeft gemeld dat voortaan álle leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs een (school)diploma krijgen. Daarmee wil minister Slob van Onderwijs leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs de erkenning geven die zij verdienen. Iedereen verdient immers een bekroning op het einde van hun middelbare schooltijd. Omdat in de profielen dagbesteding en arbeid van het voortgezet speciaal onderwijs geen eindexamen wordt afgenomen, gaat het om een schooldiploma.

Tot zover, hartelijke groet, mede namens het team,
Anja Hulshoff, directeur De Bodde

Nieuws van directie – juni 2019

Beste ouders(s) / verzorger(s),

In deze vroege junibrief informeer ik u graag over het volgende:
– Bericht van de MR
– Schooltandarts
– Kledinginzamelingsactie
– Veilig op vakantie
– Vakantierooster 2019-2020

Bericht van de MR
De MR heeft op 14 mei de resultaten van het medewerkerstevredenheid onderzoek samen met de directeur doorgenomen. Het schoolteam ervaart de onderlinge sfeer en collegiale samenwerking als bijzonder goed. Daarnaast geeft het team aan dat ze een aantal knelpunten ervaart, zoals de administratieve belasting.
De MR heeft de directie gevraagd om aan de slag te gaan met de resultaten van het medewerkerstevredenheid onderzoek, zodat medewerkers met plezier en passie kunnen blijven werken aan de ontwikkeling van onze kinderen.
Voor de komende periode bespreekt de MR met school het professioneel statuut, het werkverdelingsplan en het Schoolplan. Deze documenten beschrijven de kwaliteit van onderwijs en de beste inzet van de medewerkers van school. Belangrijke thema’s hierbij zijn werkdruk, werkplezier, professionaliteit en continuïteit van onderwijs.

Schooltandarts / Jeugdtandverzorging
De Jeugdtandverzorging Tilburg bestaan dit jaar 70 jaar en daar willen ze graag aandacht aan besteden. Daarom organiseren zij op zaterdag 22 juni een open dag van 11.00 uur t/m 15.00 uur.
U bent van harte welkom om eens een kijkje bij hen in de praktijk te komen nemen.
Tijdens de open dag zijn er verschillende leuke activiteiten gepland voor de kinderen en is er een heus museum met oude tandheelkundige attributen en materialen.
Er zullen ook verschillende win acties zijn waar aan deelgenomen kan worden, waaronder een kleurwedstrijd. Op www.jeugdtandverzorgingtilburg.nl is meer informatie te vinden.

Kledinginzamelingsactie
Mede dankzij uw bijdrage is De Bodde bij de textielinzamelactie voorjaar 2019 in de prijzen gevallen! We zijn 2e geworden in de categorie actiecontainers met maar liefst 1957 kilo textiel. Op 11 juni 2019 wordt in de LocHal een cheque ter waarde van € 978,50 uitgereikt. En daar mogen enkele leerlingen bij zijn. Nogmaals hartelijk dank!

Veilig op vakantie, een berichtje van de GGD.
Op vakantie naar Indonesië, Turkije, Kaapverdië, Marokko……? Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het buitenland? Zorg dat u goed voorbereid bent en dat u en uw kinderen gevaccineerd zijn. Want…ook voor landen rond de Middellandse Zee zoals Marokko en Turkije, maar ook voor landen verder weg zoals Kaapverdië of Indonesië adviseren wij vaccinaties tegen o.a. besmettelijke geelzucht (hepatitis A). Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De ziekte kan zich na terugkomst van vakantie via de toiletten, deurklinken, kranen en handdoekjes op kindercentra en crèches verspreiden. Hierdoor worden meer kinderen ziek en vervelender nog: zij nemen het op hun beurt weer mee naar huis met vervelende gevolgen voor de ouders en broertjes/zusjes. Met goede voorbereidingen en een vaccinatie zijn veel gezondheidsproblemen te voorkomen. Meer informatie over geelzucht en andere reis-gerelateerde ziekten vindt u op de website van GGD Reisvaccinaties.

Vakantierooster 2019-2020
Bijgaand vindt u het vakantierooster voor het volgende schooljaar. Behalve de schoolgebonden studiedagen is er ook een stichtingsbrede ‘Biezonderwijs studiedag’ opgenomen op 9 maart.

Tot zover weer, hartelijke groet, mede namens het team,
Anja Hulshoff, directeur De Bodde