Overgang SO-VSO

Waaaaauw, wat hebben de kinderen genoten. 14 kinderen van het SO gaan ons dit jaar verlaten en starten na de zomervakantie op het VSO. Vandaag was het zover, ze gingen hun getuigschrift ondertekenen. Dit vonden ze allemaal erg spannend. Papa’s, mama’s, opa’s en oma’s en andere familieleden waren hierbij aanwezig. In de aula vertelden de juffen allemaal een kort verhaaltje over de leerlingen, daarna mochten zij op het grote podium hun getuigschrift ondertekenen. Het was niet zomaar een handtekening zetten, dit mocht met de “speciale” pen van juffrouw Marjon. Daarna werden ze op een speciale manier uitgezwaaid. Juffrouw Anja, meneer Jan en juffrouw Heidi hadden het dak van hun auto open en daar gingen de leerlingen een voor een. Aan de overkant stonden de nieuwe juffen en meesters te wachten op de leerlingen. Met allemaal muziekinstrumenten en mooie ballonnen. De kinderen hebben een super gave ochtend gehad! En wij op het SO gaan ze allemaal erg missen.