Zorg in onderwijs

Binnen school zijn er leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in zorg en begeleiding.

In de praktijk betekent dit dat onderwijzend personeel naast de primair verantwoordelijkheid voor het verzorgen van onderwijs ook extra zorgtaken uit dient te voeren.

Om als school de focus op het primaire proces te behouden; maatwerk in onderwijs, zijn extra financiële middelen nodig. Deze middelen kunnen ingezet worden om een zorgassistente in de klas te plaatsen.

Het is wettelijk echter niet toegestaan om deze ondersteuning vanuit onderwijsmiddelen te bekostigen. Om dit te kunnen realiseren is intensieve samenwerking met ouders en zorgpartners noodzakelijk. Op indicatie kunnen ouders budget aanvragen dat ingezet wordt op school.

School heeft in samenwerking met MEE, onafhankelijke cliëntondersteuning waarin school geen partner is, de route vastgesteld om tot uiteindelijke inzet van extra zorg en begeleiding op school te komen.

In het individuele ontwikkelingsplan (OPP) van de leerling wordt uiteindelijk vastgesteld of er sprake is van deze extra ondersteuningsbehoeften in zorg en/of begeleiding, waarna school met ouders de mogelijkheden in kaart brengt. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker.

In mei 2020 is dit nieuwsbericht geplaatst over ZIO op De Bodde.