Aanmelden

Het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) beschrijft op welke groep leerlingen VSO De Bodde zich richt. In het gedeelte ‘Toelating en plaatsing van leerlingen’ kunt u de aanmeldingsprocedure vinden.

Leerlingen die aangemeld worden op de Bodde moeten, om ingeschreven te kunnen worden, beschikken over een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Deze wordt door het samenwerkingsverband afgegeven. De procedure voor het aanvragen van een TLV verschilt per samenwerkingsverband.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust per mail of telefoon contact met ons op en vraag naar de IB-er van het VSO.