Algemene informatie

De Bodde bereidt leerlingen voor op een volwaardige plaats in de maatschappij uitgaande van de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van de individuele leerling. Door het bieden van ondersteuning en uitdaging binnen het onderwijsleerproces vergroten we het zelfvertrouwen van de individuele leerling.

Het onderwijsleerproces bestaat uit het ontwikkelen van cognitieve, sociale en praktische kennis, attituden en vaardigheden. We maken dit mogelijk door een duidelijke, gestructureerde, uitdagende leeromgeving waarin leerlingen leren zo zelfstandig mogelijk problemen op te lossen. We zetten functionele en uitnodigende leer- en hulpmiddelen in om het leerproces te ondersteunen.

VSO De Bodde verzorgt onderwijs aan licht tot ernstig verstandelijk beperkte leerlingen met veelal complexe problematiek. Het leerstofaanbod is sterk gericht op zelfredzaamheid, waarbij wordt toegewerkt naar uitstroom naar Arbeid en Dagbesteding met flexibele  ondersteuning.

Het ZML-onderwijs is toegankelijk voor alle leerlingen met een  IQ < 55 of een IQ > 55 en < 70 met een bijkomende problematiek en kent geen ondergrens.

Ook leerlingen met een IQ hoger dan 70 zijn welkom, waarbij altijd gekeken wordt of wij deze leerling met passende begeleiding het juiste onderwijsaanbod kunnen bieden.

Wilt u meer weten over het onderwijsaanbod dat VSO De Bodde kan verzorgen? Leest u dan ons School Ondersteuningsprofiel (SOP).

Meer informatie over onze school kunt u vinden in de onderstaande stukken:

 • Schoolplan
  Hier vindt u het gezamenlijke schoolplan van Biezonderwijs. Het schoolplan komt voort uit het strategisch beleidsplan van Biezonderwijs “Koers 2025”.
 • Schoolgids
  Onze missie en visie en allerlei praktische informatie vindt u in onze schoolgids.
 • Burgerschap
  In deze notitie kunt u lezen op welke wijze wij invulling geven aan Burgerschap.
 • Leerlingtevredenheidsonderzoek
  Het is een wettelijke verplichting om elk jaar aan de leerlingen te vragen hoe tevreden zij zijn over de school. Daarvoor gebruiken we een speciaal ontwikkelde enquête. De gegevens van de laatst gehouden enquête van SO en VSO vindt u hier.
 • Oudertevredenheidsonderzoek
  Liefst 109 ouders hebben tussen december 2020 en januari 2021 het oudertevredenheidsonderzoek van De Bodde ingevuld. In algemene zin waarderen zij onze school met een 8,1 en daar zijn we natuurlijk enorm blij mee. De scores van de diverse onderdelen vindt u hier. Ook is er een beschrijvende samenvatting beschikbaar van de algemene resultaten waarbij in deel II ook de ervaringen gedurende de periode van afstandsonderwijs zijn meegenomen.