AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming

De AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming die vandaag is ingegaan, geldt ook voor scholen. Het is goed en belangrijk dat we ons bewust zijn van het zorgvuldig omgaan met uw en onze privacy.

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Op de Bodde maken we alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld over de vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals intelligentie, diagnoses en/of medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

Wilt u uitgebreider lezen hoe we met de AVG omgaan? U leest het hier.