Congres Mediawijsheid

Congres Mediawijsheid; Alles heeft een algoritme.

In 2021 is iedere school verplicht om in het curriculum van de school de 21 eeuwse vaardigheden geborgd te hebben.  Hoe bereiden we ons als school daarop voor? Wat doen we nu al om onze leerlingen de juiste vaardigheden aan te leren die ze in de toekomst nodig hebben. Wat neemt de digitale wereld , het internet over, hoe verhoudt die digitale wereld zich tot de ons. Waar is het helpend, waar liggen de gevaren?

In het schema ziet u welke vaardigheden men in de toekomst verwacht nodig te hebben om goed te kunnen functioneren in die wereld. Een aantal van de genoemde vaardigheden zitten nu ook al in het onderwijsprogramma. Bijvoorbeeld; leren samenwerken, kritisch denken, probleem oplossen.

De blauwe vlakken worden als geheel ook wel digitale geletterdheid genoemd, waarbij mediawijsheid weer een onderdeel is. De twee mediacoaches van de school (Judith Melis en Karin van Diepen) richten zich met name op dat onderdeel, maar doen dat altijd in verbinding met de andere vaardigheden.

Op het Congres Mediawijsheid halen we kennis op; wat is er aan ondersteuningsmateriaal op de markt, welke ervaringen en good-practices hebben andere (V) SO scholen. Wat kunnen we van elkaar leren. Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen.

Deelname aan het Congres heeft ons opgeleverd dat het Nationaal Media Paspoort, waarvan we al wisten dat dit een effectieve methode is om leerlingen in het regulier onderwijs mediawijs te maken, uitgewerkt voor onze leerlingen.

Beweegkubussen; een leuk ondersteunend middel is om het antwoord op een vraag te geven door op de juiste manier

Brainy; een webbased programma waarbij je met je groep de informatievaardigheden kan oefenen (welke zoekopdracht moet ik geven om de juiste informatie te vinden, welke informatie is betrouwbaar, hoe kan ik dat checken?

WhatsApp; er is een nieuwe functie zodat je toestemming moet geven om als lid tot een groepsapp toegevoegd te kunnen worden. Niet op  alle telefoons kan dit ingesteld worden en het kan nog drie weken duren voordat het wereldwijd is uitgerold, maar het is wel weer een meer beschermende instelling.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot mediawijsheid, neem dan gerust contact met ons op.