Integraal Kind- en Jongerencentrum

Samenwerking met ouders en zorgpartners is in het belang van een goede ontwikkeling van het kind noodzakelijk. Het ideaal is om integraal te werken: gezamenlijk en in afstemming met elkaar nadenken over de doelen en de aanpak volgens het gedachtengoed van een Integraal Kindcentrum (IKC). Op onze school spreken van een IKJC (Integraal Kind- en Jongerencentrum), omdat ook jongeren tot 20 jaar onze school bezoeken.

Hét IKC bestaat niet, maar we zien De Bodde en haar samenwerkingspartners waaronder de BSB als een krachtige pedagogische omgeving waarin de samenwerking rondom het kind van 0-20 jaar met een beperking en hun opvoeders centraal staat.  Het IKJC is een belangrijke leer- en ontmoetingsplek voor actief burgerschap en sociale integratie. Binnen het integraal kind/jeugdcentrum werkt iedereen samen vanuit één visie, één aanpak en zo mogelijk als één team.