Leerlingenvervoer

Op het VSO komen steeds meer leerlingen op de fiets of met het Openbaar Vervoer naar school. Samen met de gemeente hebben we de verkeerssituatie rondom de school zo veilig mogelijk proberen te maken. Er blijven natuurlijk wel ‘piekmomenten’: tussen 8.30 – 9.00 uur en tussen 14.30 – 15.30 uur. Met de taxichauffeurs zijn afspraken gemaakt over het parkeren en het in- en uitstappen.

Wij vragen alle ouders om bij het wegbrengen en ophalen van hun kind zich aan de verkeersregels te houden en dáár te parkeren waar de veiligheid van onze leerlingen niet in gevaar komt.

Maakt uw kind gebruik van het leerlingenvervoer?
Alle informatie over het leerlingenvervoer, kunt u vinden op de site: https://regiovervoermiddenbrabant.nl/leerlingenvervoer

Op deze site vindt u ook het ouderportaal. Via het ouderportaal kunt u op elk moment van de dag wijzigingen over de ritten doorgeven. Bijvoorbeeld wanneer uw kind ziek is of vanwege andere redenen niet meerijdt.

Wilt u liever bellen? Dat kan via telefoonnummer 0900-7755862

De Bodde is in het bezit van het Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL)