Leerlingenzorg

We volgen de leerlingen van De Bodde nauwgezet en leggen de resultaten vast in een dossier. Hiervoor maken we gebruiken van:

 • Didactisch onderzoek
  Naast het bepalen van het beheersingsniveau op de verschillende leergebieden kijken we in een didactisch onderzoek naar de werkaanpak tijdens het lezen, spellen of rekenen. Binnen de leerlingenzorg op De Bodde wordt tenminste eens per twee jaar een didactisch onderzoek afgenomen. Dit onderzoek wordt met u als ouder/verzorger besproken tijdens de individuele leerlingbespreking. Via via deze link vindt u een toelichting op de inhoud van het verslag dat hiervan wordt gemaakt.
 • Leerlijnprofiel
  Voor het leerstofaanbod maken we al enkele jaren gebruik van leerlijnen die speciaal zijn ontwikkeld voor het ZML-onderwijs. Deze leerlijnen bestaan uit heel veel doelen die zijn ingedeeld in 14 niveaus (van SO tot VSO).
  We kijken vooral naar de perspectiefbepalende vakken: leren leren (so)/voorbereiding op dagbesteding en arbeid (vso), mondelinge taal, schriftelijke taal en rekenen.
  In deze bijlage wordt toegelicht op welke manier u de rapportage met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind kunt lezen.
 • ZIEN!
  ZIEN! stelt de leerkracht vragen over zeven aspecten van de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. Op welke manier dit op De Bodde de welverdiende aandacht krijgt vindt u via deze link.