Lenteviering

Op het VSO was vandaag de lenteviering. In de loop van de ochtend is elke groep naar de SO-speelplaats geweest om eieren te zoeken. Vooraf vonden een aantal leerlingen dat een beetje kinderachtig, maar uiteindelijk was iedereen fanatiek aan het zoeken. Er moest namelijk ook een ei gevonden worden waar een ‘gouden paashaas’ in zat. Het verstoppen van de eieren voor de volgende groep was ook een uitdaging. De moeilijkste plekjes werden opgezocht. Helaas bleven de eieren niet overal liggen want door de ronde vorm rolden ze gemakkelijk weg.

De rest van de ochtend mochten de groepen zelf invullen. In VSO 7 en VSO 9 is een Lentespel gedaan. De leerlingen werden in groepjes van 2 verdeeld. Elk groepje kreeg verschillende opdrachten:

  • 2 Tangramfiguren leggen
  • Een doolhof oplossen
  • Een woordzoeker
  • Een vragenlijst

De vragenlijst moest op de computer gemaakt worden. Leerlingen mochten internet gebruiken om oplossingen te zoeken.

Voor alle opdrachten konden de leerlingen punten verdienen. Ze konden ook punten krijgen voor samenwerken. Het personeel was blij verrast hoe het spel verliep. Iedereen was erg gemotiveerd bezig en het samenwerken verliep goed! Na afloop kreeg iedereen applaus, maar Lente en Thomas kregen het hardste applaus. Zij hadden de meeste punten behaald. Op een gedeelde 2e plaats kwamen Jurman / Cheyenne en Madelon / Wroud.

We vonden allemaal dat het een leuke ochtend was. Het spel is voor herhaling vatbaar. Misschien dat een volgende keer ook andere groepen met ons mee willen doen.