Nieuws van directie – april 2019

Beste ouders(s) / verzorger(s),

In deze Nieuwsbrief informeer ik u graag over het volgende:
– Medezeggenschapsraad (Nieuws uit de MR)
– Kijk in mijn Klas
– Sponsorloop
– Textielactie
– Nieuwe bestuurder Biezonderwijs
– Paas/meivakantie

Nieuws uit de MR
Als medezeggenschapsraad (MR) van de Bodde willen we de belangen van onze kinderen en de school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken aan een school waar onze kinderen graag naar toe gaan en waar ieder het fijn vinden om te werken. In de nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van onze bijdrage hieraan.
Personele wijzigingen
De MR bestaat uit 4 personeelsleden en 4 ouders.
De nieuwe voorzitter is Monique Wijtsma, juf bij de Snuiters.
Bas van Doorn, onze pedagogische conciërge heeft zich ook aangesloten bij de MR.

Activiteiten
De MR heeft in de afgelopen 6 maanden:
* het vakantierooster van 2019-2020 zorgvuldig bekeken en hiermee ingestemd.
* het MR reglement en jaarplan aangepast.
* aan school extra advies gegeven over de privacy van gegevens.
* de besteding van geld (uitgaven en inkomsten) en de personeelsformatie bestudeerd.
* de personele krapte als gevolg van verzuim en druk op de arbeidsmarkt besproken.
Voor de komende periode bespreekt de MR met school het professioneel statuut, het werkverdelingsplan en het Schoolplan. Deze documenten beschrijven de kwaliteit van onderwijs en de beste inzet van de medewerkers van school. Belangrijke thema’s hierbij zijn werkdruk, werkplezier, professionaliteit en continuïteit van onderwijs.

Kijk in mijn Klas
Vrijwel meteen na de meivakantie, op dinsdag 7 mei, heten we u van harte welkom bij de ‘Kijk in mijn klas’. We hopen velen van samen met broertjes/zusjes en andere belangstellenden te mogen ontmoeten. Het is een activiteit die de Ouderraad van school samen met het team heeft opgezet.

Sponsorloop
Wat was het leuk om weer zoveel enthousiaste ouders en andere familieleden als supporters te zien bij de jaarlijkse Sponsorloop. We troffen gelukkig redelijk weer en ik ben zeer onder de indruk van al die kinderen die er voor willen gáán! Dank bij deze voor jullie ondersteuning, ook in financiële zin. We denken zo’n € 1500,- opgehaald te hebben. Dit geld wordt, evenals vorig jaar, benut om de speelplaats van het VSO te vernieuwen. Onderstaande plaatjes geven daarvan al een goed beeld. De pergola is inmiddels helemaal klaar en de speeltoestellen staan weer veilig gemonteerd. Onze leerlingen hebben heel goed meegeholpen.

Textielactie
Van 13 mei t/m 24 mei is er weer een textielactie. Gedurende de afgelopen maanden is er al het een en ander ingezameld. Misschien hebt u in de meivakantie tijd om de kasten nog eens op te ruimen en te kijken welke kleren niet meer passen. We vinden het fijn om ze dan op school te ontvangen. Ieder jaar levert dit toch weer een paar honderd Euro op, die we goed kunnen gebruiken. Want het volgende project staat alweer voor de deur: aanpassing van de aula van KB2.

Nieuwe bestuurder Biezonderwijs
Gijs de Bont is per 1 augustus de nieuwe bestuurder van Biezonderwijs. Hij volgt Dave Ensberg op, die een overstap maakte als directeur-bestuurder naar Jantje Beton.

Paas/meivakantie
De meivakantie begint dit jaar in april met Pasen. De leerlingen hebben vrij, voor collega’s is er ruimte/tijd om op school of elders werkzaamheden te verrichten. De BSB van Amarant is alle dagen (behalve 2e Paasdag) open en veel kinderen zullen ook kunnen genieten van de AMO-activiteiten.
Hoe en waar en wat er ook gedaan wordt, we wensen u en uw kinderen van harte een zonnig Paasweekend en voor daarna een heel fijne april/meivakantie. We zien de leerlingen graag weer op 6 mei op school.

Hartelijke groet, mede namens het team
Anja Hulshoff, directeur De Bodde