Nieuws van directie – april 2021

Tilburg, april 2021

Beste ouders en verzorgers,

In deze maandelijkse informatiebrief niet alleen Corona-gerelateerde informatie, maar ook een aantal andere onderwerpen die de moeite waard zijn.

We informeren u graag over:

 • Resultaten enquête oudertevredenheid
 • Oproep GMR
 • Studiedag 26 april
 • Corona update
 • Sneltesten op school
 • GGD gegevens delen bij bron- en contactonderzoek
 • Overige informatie
  • Schooltandarts
  • Bijeenkomst MR

Resultaten enquête oudertevredenheid
Inmiddels zijn de resultaten van de enquête bekend. Liefst 109 ouders hebben tussen december 2020 en januari 2021 het oudertevredenheidsonderzoek van De Bodde ingevuld. In algemene zin waardeert u onze school met een 8,1 en daar zijn we natuurlijk enorm blij mee. De scores van de diverse onderdelen vindt u hier.

Ook is er een beschrijvende samenvatting beschikbaar van de algemene resultaten waarbij in deel II ook de ervaringen gedurende de periode van afstandsonderwijs zijn meegenomen.

Oproep GMR
Enkele weken geleden heeft u een oproep ontvangen om als ouder een bijdrage te leveren in de GMR van onze stichting Biezonderwijs. Indien uw interesse is gewekt kunt u een korte motivatiebrief en CV toesturen aan GMR@biezonderwijs.com, zodat onze scholen ook door u als ouder goed worden vertegenwoordigd.

Studiedag 26 april
Op maandag 26 april vindt er een studiedag plaats. Deze dag spreken we met elkaar o.a. over de schoolontwikkeling, de onderwijskwaliteit en het inspectiebezoek. Alle leerlingen zijn op deze dag vrij.

Corona update
Helaas kan Corona ook in deze infobrief niet ontbreken. Relatief gezien is het zowel op het SO als het VSO rustig. Incidenteel hebben we te maken met een positief testresultaat van een collega of betreft het een besmetting in de thuissituatie van een collega of leerling. Gelukkig treffen de thuisquarantaines onze leerlingen niet vaak en blijven we er alles aan doen om dit tot een minimum te beperken. Uiteraard heeft de school hier niet altijd invloed op. Daarom blijft het oudercontact met school erg belangrijk om iedereen snel te kunnen informeren.

Sneltesten op school
In de media heeft u wellicht al gehoord over het gebruik van sneltesten op scholen. Voor alle medewerkers van de school zijn er vanaf volgende week preventieve sneltesten beschikbaar.

Voor leerlingen hebben we hier aparte afspraken over gemaakt waar ook de MR deze week mee heeft ingestemd. We zetten de afspraken voor u op een rij:

 • School neemt géén sneltesten af bij leerlingen;
 • Het risicogericht testen is voor onderwijspersoneel en VSO-leerlingen, wanneer er een besmetting met het coronavirus op school bekend is. De betreffende ouder wordt geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld om als ouder de zelftest van school bij het eigen kind af te nemen indien gewenst.
 • De sneltest geldt alleen voor “overige contacten” (contact minder dan 15 min. en meer dan 1,5m bij de besmette leerling of medewerker vandaan).
 • Bij “nauwe contacten” (contact langer dan 15 min. en binnen 1,5m bij de besmette leerling of medewerker) geldt de reguliere route via de teststraat van de GGD of 10 dagen quarantaine.
 • Degene die de zelftest afneemt is niet verplicht de uitslag te delen. Personeel en (ouders/verzorgers van) leerlingen krijgen wel het dringende verzoek om een positieve uitslag te melden bij de school, zodat de school maatregelen kan treffen om een uitbraak te voorkomen.

GGD gegevens delen bij bron- en contactonderzoek
Wanneer leerlingen, leerkrachten of personeelsleden als contact uit het contactonderzoek van de GGD komen, dient school aan het contactonderzoek mee te werken en mag er een beperkt aantal persoonsgegevens van de contacten worden gedeeld (Ministerie OC&W). Indien u hier bezwaar tegen heeft dient u contact op te nemen met de directie van de school.

Overige informatie

We blijven als team intensief met elkaar samenwerken om het onderwijs op een goede manier voort te zetten. We gaan daarbij zo zorgvuldig mogelijk te werk. Blijf uw vragen dan ook aan ons stellen, want deze periode vraagt om wederzijds begrip. De manier waarop u als ouder met onze school samenwerkt bewonder ik dan ook enorm. Dankjewel!

Ik wens u een gezonde groet namens alle SO- en VSO-collega’s,

Stephan Gijsman
Directeur SO/VSO De Bodde