Nieuws van directie – februari 2019

Beste ouders(s) / verzorger(s),

In deze Nieuwsbrief informeer ik u graag over het volgende:
– Ouderbijdrage
– Stakingsdag 15 maart a.s.
– Zij-instroomtraject
– Afscheid Dave Ensberg
– Digiwijs
– Studiedagen
– Carnaval

Ouderbijdrage
Dank aan alle ouders die de ouderbijdrage al hebben betaald, op dit moment is dit van 122 leerlingen gedaan. We hopen dat we van de overige 156 leerlingen binnenkort ook de bijdrage mogen ontvangen. Op deze manier kunnen we het onderwijsaanbod aantrekkelijker maken.

Stakingsdag 15 maart a.s.
U bent door middel van een aparte brief al geïnformeerd over de landelijke stakingsdag voor het onderwijs op 15 maart a.s. We vinden het vervelend voor u om u opnieuw te moeten belasten, maar we willen als school echt het signaal afgeven dat we ons echt zorgen maken over de toekomst: zijn er voldoende en goede leraren te vinden? Een aantrekkelijker salaris en ontwikkelmogelijkheden kunnen daarbij helpen. Met één van de geopperde ideeën gaan we al aan de slag, nl. het zij-instroomtraject.

Zij-instroomtraject
Er worden allerlei plannen ontwikkeld om meer mensen te interesseren voor het beroep van leraar. Een van de ideeën is om mensen met een HBO-opleiding via een versneld traject op de Pabo in 2 jaar tijd te bekwamen voor een baan in het onderwijs. Op onze school zijn meerdere onderwijsassistenten met een HBO-diploma die belangstelling hebben. Twee ervan zullen met het zij-instroomtraject starten. Als zij de verplichte toetsen en de geschiktheidstoets hebben behaald, mogen zij het komend schooljaar 2 dagen zelfstandig voor de klas. Het is een intensief traject dat ook van de begeleiding op onze school veel energie vraagt, maar we zijn blij met deze kans op nieuwe leraren op onze school!

Afscheid Dave Ensberg
Op 13 februari heeft Dave Ensberg, bestuurder van onze stichting, afscheid genomen. Leerlingen van onze school hebben een prachtig schilderij van en voor hem gemaakt en van hout en leer een mooie teckel. Inmiddels is er een vacature geplaatst voor een nieuwe bestuurder. Totdat deze aan kan treden, zal Jan Winters als interim bestuurder de verantwoordelijkheid voor de stichting Biezonderwijs dragen. Mocht u een breder beeld van onze stichting willen krijgen, dan kunt u altijd op www.biezonderwijs.com kijken.

Digiwijs
Op allerlei manieren willen we leerlingen digitaal wijzer maken en digitale leermiddelen inzetten om de leerlingen wijzer te maken. In het VSO hebben we recent een aantal weken VR-brillen in school gehad, waarbij we op een andere manier verkeersles konden ‘ervaren’. Soms best wel even schrikken als je virtueel zonder goed uit te kijken wil oversteken…
En als u nu op de website van De Bodde kijkt bij het SO, dan staat daar een leuk artikel over hoe er digitaal gepuzzeld wordt bij De Fluiters.

Studiedag
Op woensdag 27 maart is er een studiedag voor het team van De Bodde, de leerlingen zijn dan vrij.

Carnaval
Deze Nieuwsbrief sluit ik af met een Alaaaaaf….

Dank weer voor de aandacht, mede namens het team van harte een fijne Carnavalsvakantie toegewenst, met vriendelijke groet,
Anja Hulshoff, directeur De Bodde