Nieuws van directie – januari 2019

Beste ouders(s) / verzorger(s),

In deze 1e Nieuwsbrief van het nieuwe jaar informeer ik u graag over het volgende:
– 9e groep in het SO
– organisatorische veranderingen in het VSO
– vernieuwingen op onderwijskundig gebied
– gebouwelijke aangelegenheden
– AVG

9e groep SO
Dit schooljaar zijn we in het SO gestart met 8 groepen. Gedurende het jaar worden er leerlingen aangemeld waarvoor het onderwijs op onze school het best passend is. Maar de huidige groepen zitten vol. Voor jonge kinderen is het belangrijk om zo snel als mogelijk is een goed onderwijsaanbod te krijgen. Een wachtlijst is niet fijn. Daarom gaan we in het SO een 9e groep maken. Deze start na de Carnavalsvakantie op maandag 11 maart. We zijn heel blij te kunnen melden dat we een nieuwe leraar en onderwijsassistente hebben kunnen benoemen. We hopen dat de nieuwe collega’s zich snel thuis te voelen in de groep waarmee ze gaan werken. Er zal daarom een kleine personele verschuiving plaatsvinden. In de 9e groep zullen kinderen komen die nu al op onze school zitten en nieuw aangemelde leerlingen. De ouders van de leerlingen die het aangaat, zullen persoonlijk worden geïnformeerd en binnenkort zijn er ouderavonden. Heeft u er nu al vragen over, dan kunt u daarvoor contact opnemen met Marjon Derks.

Organisatorische veranderingen in het VSO
In het VSO zijn er gedurende het jaar leerlingen die al uitstromen naar Dagbesteding en Arbeid, en nieuwe leerlingen die instromen, soms pas op 15- of 16 jarige leeftijd. Soms dreigt een groep die het best passend is voor leerlingen te vol te stromen. Dat vraagt om een herbezinning op de huidige organisatie. In enkele groepen vinden veranderingen plaats die na de Carnavalsvakantie ingaan. Hierdoor kunnen we beter het belang van de leerlingen dienen. De ouders van de leerlingen die het aangaat krijgen daar persoonlijk bericht over en binnenkort zijn er ouderavonden. Heeft u er nu al vragen over, dan kunt u daarvoor contact opnemen met Karin van Diepen.

Vernieuwingen op onderwijskundig gebied
De sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind is heel belangrijk. Om uit te groeien tot een zo zelfredzaam en sociaal mens, die op zijn/haar niveau een mooie bijdrage kan leveren aan de maatschappij, werken we op onze school met de methode Leefstijl. De sociaal-emotionele ontwikkeling brengen we in kaart met ZIEN! We hebben nu voor een flink bedrag aan spellen, boeken en ander werkmateriaal aangeschaft, om de leerlingen nóg meer te laten oefenen en te laten groeien in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Als u er benieuwd naar bent, vraag er gerust naar bij de leraar van uw zoon/dochter.
Recent is er in het VSO ook veel nieuw materiaal aangeschaft voor VoDeA: Voorbereiding voor Dagbesteding en Arbeid. Er wordt hard gewerkt om dit nieuwe materiaal goed te implementeren. Maar behalve materiaal is natuurlijk het oefenen en werken in de praktijk van belang om met zoveel mogelijk ‘bagage’ uit te stromen.
Om goed in kaart te brengen hoe het staat met de didactische ontwikkeling van leerlingen, zijn onlangs nieuwe toetsen aangeschaft.

Gebouwelijke aangelegenheden
Op sommige zaken zijn we voorbereid als een gebouw wat ouder wordt. De aanpassingen aan het watergewenningsbad in het SO waren noodzakelijk in verband met veiligheid, hygiëne en energieverbruik. Er wordt hard gewerkt en de inschatting is dat we in april weer gebruik kunnen maken van het bad.
Maar soms kom je ook voor onverwachte verrassingen te staan die een aanslag doen op het budget, maar die wel moeten gebeuren. De oranje beplating aan de buitenzijde van het VSO-gebouw worden in verband met veiligheid met extra schroeven vastgezet. Dus mocht u onze school binnenkort in de steigers zien staan, dan weet u waarvoor dat is.

AVG
Graag herinner ik u aan het volgende met betrekking tot het fotograferen en filmen van uw kind bij ons op school:
– Wees terughoudend met het maken van foto’s en video’s;
– Maak foto’s en video’s alleen voor eigen gebruik
– Zet geen foto’s en video’s op publiekelijk toegankelijke websites of social media;
– Maak overzichtsfoto’s, waar individuele kinderen niet of nauwelijks te herkennen zijn;
– Maak een close-up alleen van uw eigen kind;
– Maak geen foto’s van kinderen waar uw eigen kind niet op staat.

Dank weer voor de aandacht, mede namens het team van harte en fijn weekend toegewenst, met vriendelijke groet,
Anja Hulshoff, directeur De Bodde