Nieuws van directie – januari 2021

Tilburg, januari 2021

Beste ouders en verzorgers,

De eerste maand van dit nieuwe jaar heeft meerdere gezichten. We raken er bijna aan gewend en
schakelen tussen de ruimte die we krijgen, de keuzes die we kunnen maken en de beperkingen die we
ervaren. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar we zoeken steeds naar de balans tussen wat goed is voor
de leerlingen en een veilige werkplek voor alle medewerkers.
Er gaat daarbij heel veel goed. Het gehele SO is inmiddels geopend. Het ritme in de vertrouwde
omgeving van leerlingen werd al snel weer gevonden.
Ook het VSO opende afgelopen week gedeeltelijk de deuren. Door deze verdeling werd het mogelijk
om de 1,5m onderlinge afstand zoveel als mogelijk te handhaven. We zijn hier met elkaar voortdurend
alert op en weten tegelijkertijd dat de nabijheid voor veel leerlingen zo enorm belangrijk is.

Ook weten we dat iedere verandering in de landelijke besmettingscijfers direct voor andere
maatregelen kan zorgen. Laten we hopen dat de school open kan blijven en bij positieve veranderingen
in kleine stapjes de mogelijkheden voor het VSO weer uitgebreid worden.
Tot de carnavalsvakantie blijft het SO geheel open en zal het VSO gedeeltelijk onderwijs verzorgen,
tenzij de maatregelen weer strenger worden.
Naar aanleiding van de volgende persconferentie zal bekeken worden op welke manier we na de
carnavalsvakantie op maandag 22 februari starten.

Deze week zullen er n.a.v. de landelijke opening van de basisscholen wéér nieuwe richtlijnen volgen.
Hierover brengen wij u zo snel als mogelijk op de hoogte.

Oproep oudertevredenheid
Voor de Kerstvakantie heeft u van ons een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het
oudertevredenheidsonderzoek. Afgelopen week is hierover nog een laatste herinnering verstuurd. Wij
hopen dat u hier aan mee wilt werken om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw ervaringen.
In de toekomst zullen we de vorm van deze onderzoeken veranderen. U zult met regelmaat enkele
korte vragen ontvangen om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten. Graag dank ik u nogmaals hartelijk
voor uw medewerking.

Hopelijk biedt de nieuwsbrief van volgende maand veel voorbeelden van de extra mogelijkheden die
we weer hebben gekregen om het onderwijs plaats te laten vinden waar dat het beste kan; op school!

Met dank voor uw begrip in deze periode wens ik u namens het hele team veel gezondheid en
vriendelijke groeten,

Stephan Gijsman
Directeur SO/VSO De Bodde