Nieuws van directie – juli 2021

Tilburg, 23 juli 2021

Beste ouders en verzorgers,

De finish is behaald. Schooljaar 2020-2021 is voorbij en we hebben er samen met de leerlingen, u als
ouder/verzorger en de medewerkers binnen alle mogelijkheden het beste van gemaakt.
Voordat we aan de vakantie starten deel ik graag nog enkele wetenswaardigheden met u.

Afscheid Karin van Diepen
Zo heeft onze zeer gewaardeerde collega Karin van Diepen, afdelingscoördinator VSO, deze week na
40 jaar afscheid genomen van onze school. Zij heeft donderdag van alle leerlingen en medewerkers
een mooi afscheid gekregen dat zij in alle opzichten heeft verdiend. Ook is zij namens het bestuur
bedankt voor haar uitzonderlijke verdiensten door het beeld “Het spelende kind” te mogen ontvangen.
Wij bedanken Karin enorm voor alles dat zij voor onze school, voor de leerlingen en collega’s heeft
betekend. We gaan haar missen!

Start nieuwe schooljaar
Op maandag 6 september start het nieuwe schooljaar weer. Aan alle ouders die voor hun zoon/dochter
gebruik maken van het leerlingenvervoer de vraag om na te gaan of de aanvraag weer goed is verwerkt.
In dat geval staat de bus maandagochtend 6 september weer bij u voor de deur.

Zelftest VSO
Voor de VSO-leerlingen geldt dat zij vandaag weer een zelftest hebben meegekregen. We weten nog
niet hoe Nederland er over zes weken uitziet. Wel doe ik u hierbij het nadrukkelijke verzoek om waar
mogelijk een vrijwillige zelftest uit te voeren bij uw zoon/dochter op de maandagochtend voorafgaand
aan de eerste schooldag.

Corona
De laatste weken zijn relatief rustig verlopen. Met een enkele besmetting op het SO en eentje op het
VSO hebben we het overzicht en de beheersbaarheid in stand gehouden. Zoals eerder al gemeld
wachten we af hoe de wereld er over een paar weken uitziet.

Nieuwe schoolleiding
Met het vertrek van Karin van Diepen op het VSO en het groeiende leerlingaantal op SO wordt de
schoolleiding na de zomer uitgebreid.
Op het SO zal collega Danielle Seebregts als adjunct directeur starten. Op het VSO wordt Anke Carels
onze nieuwe collega. Na de vakantie zullen zij zichzelf aan u voorstellen.

Overige informatie

Ik wens u namens het hele team een mooie zomer met tijd en aandacht voor elkaar. Een gezonde
vakantiegroet,

Stephan Gijsman
Directeur SO/VSO De Bodde