Nieuws van directie – oktober 2019

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Allereerst wil ik namens Biezonderwijs, het bevoegd gezag van onze school, het volgende melden over de aanstaande ONDERWIJSSTAKING:

Misschien hebt u al gehoord dat er op woensdag 06 november 2019 opnieuw gestaakt gaat worden in het onderwijs. In deze brief willen wij u hierover informeren.

We vinden het belangrijk dat er meer en betere investeringen beschikbaar zijn voor ons onderwijs. Zodat lerarentekorten effectief worden aangepakt, salarissen in het onderwijs worden verbeterd, werkdruk wordt verminderd en daarmee kwalitatief goed onderwijs voor de toekomst veilig wordt gesteld. Iedere werknemer mag zelf beslissen of hij/zij gebruik wil maken van het stakingsrecht of niet. We hebben op onze school de stakingsbereidheid onder het personeel in kaart gebracht. Op basis hiervan hebben we besloten dat we de school op 6 november sluiten. Er zijn onvoldoende leraren aanwezig om les te geven en de school verantwoord open te houden.

We vragen u op de stakingsdag, woensdag 6 november, zelf te zorgen voor de opvang van uw kind(eren)/pleegkind(eren). We zijn ons ervan bewust dat het zeer vervelend is dat we u dit opnieuw moeten vragen en dat u op korte termijn wat moet regelen. We hopen dat u hier begrip voor hebt. Mocht dit grote problemen opleveren, neemt u dan contact op met Anja Hulshoff of Stephan Gijsman.

Doorsturen van informatie van andere organisaties

Het komt regelmatig voor dat andere organisaties ons vragen om informatie door te geven aan ouder(s)/verzorger(s). Soms gaat het om reclame voor een bureau of om een activiteit in de wijk, soms om een extra aanbod voor onze leerlingen of om informatie voor ouder(s)/verzorger(s) van kinderen met een extra zorg- of ondersteuningsvraag. Over het algemeen zijn we terughoudend in het doorgeven van informatie. Informatie over sport, zorg, opvang, ontspanning of (autisme)coaching is vaak wel beschikbaar via René Vrins, onze schoolmaatschappelijk werker. Soms nemen we informatie op de Nieuwsbrief.

De informatie over ‘Ontmoeten & Zo’ vanuit Amarant zetten we wel meteen door naar u, omdat we denken dat zo’n avond met andere ouders heel prettig en zinvol kan zijn. Als we zo’n bericht doorzetten, dan zullen we voortaan aangeven dat het van een andere organisatie komt.

Preventie en veiligheid

Op onze school is veel aandacht voor veiligheid. Ruud Goossens, Arno Timmermans en Stephan Gijsman vormen samen vanuit de Arboverplichting het preventieteam. Het gebouw, speeltoestellen, apparatuur, installaties, (nood)verlichting etc. worden regelmatig gecontroleerd. We hebben ook minimaal 1x per jaar een ontruimingsoefening. Evaluaties daarvan worden besproken in de MR.

Tot slot iets over mezelf

Ruim 43 jaar werk ik al met hart en ziel in het onderwijs, waarvan bijna 30 jaar als directeur. Van die 30 jaar ben ik nu 14 jaar directeur van De Bodde. Maar ik neem per 1 januari 2020 afscheid, ik ga met pensioen. Ik ga een mooie school met een geweldig fijn team verlaten. Ik zal vooral de boeiende leerlingen die mij en het team elke dag weer uitdagen om het beste van zichzelf te geven, erg gaan missen. Ik heb veel van hen én u als ouder(s)/verzorger(s) geleerd.

Op donderdag 12 december is het afscheidsfeest, tussen de drukte van Sint en Kerst in.

’s Ochtends is er een programma met leerlingen. De school is die dag om 13.00 uur uit. Taxibedrijven zullen over de gewijzigde eindtijd geïnformeerd worden.

’s Middags is er een programma voor de collega’s en is er een afscheidsreceptie voor genodigden. In de week van 16 t/m 20 december werk ik nog. Ik zou het heel fijn vinden als u in die week nog eens bij me binnen loopt om informeel een kop koffie/thee met me te drinken en afscheid te nemen. Ik kan u dan persoonlijk danken voor al het vertrouwen dat u mij heeft geschonken.

Tot zover, hartelijke groet, mede namens het team, Anja Hulshoff, directeur De Bodde