Nieuws van VSO 4

Namens VSO4 wil ik jullie graag iets vertellen over onze leeractiviteiten.

Wij zijn een klas met 17 leerlingen waarvan de jongste 15 en de oudsten 18 jaar oud zijn.
Een hele gezellige en echte puberklas met gieberende,  soms wat luidruchtige meiden en jongens.

Maar…..,

wat wordt er hier hard gewerkt.

Veel lessen zijn gericht op toewerken naar een toekomstige werkplek. Elke leerling heeft naast praktijkvakken (tuin, techniek en koken) op school ook al een vorm van stage. De jongste leerlingen zijn bezig met interne stages. (BIS = Begeleide Interne Stage).  Zij leren in het schoolgebouw verschillende werknemersvaardigheden onder begeleiding van een assistente of stagiaire.  Zij verzorgen de koffie en thee voor het personeel, verzorgen diverse huishoudelijke taken in school, hebben werkzaamheden in de catering of gaan rond met de absentielijst, zodat leerkrachten hun zieke leerlingen kunnen doorgeven. Dat doen Gvantsa, Jowenna, Riana, BjornB, Delano, BjornG , Britt, Natnael, Mariangel, Dania en Finn al heel goed.

Wanneer deze periode klaar is, vervolgen de leerlinge de Begeleide Externe Stages (BES). Anouk gaat bv een ochtend naar Albert Hein. Finn, Britt en Bjorn gaan naar het Boddenhuis. Zij leren daar wat er in en om een woning en in de wijk zoal gedaan kan worden.

De oudste leerlingen gaan al buiten school stagelopen. Nick bij de Duynsberg.  Dit is een traject waarbij hij een opleidingstraject kan gaan volgen bij Prinsheerlijk. Armando loopt stage bij Artenzo, waar hij zijn creatieve ideeën uit kan werken. Joris werkt bij TAK, het tuincentrum van ASVZ,  daarnaast gaat hij binnenkort een extra dag naar Willem II. Priscilla bij Loonz Lokaal waar ook op allerlei creatieve manieren gewerkt wordt.  Djenna loopt stage bij Passe Partout, zij werkt daar in de kantine. Anouk is gestart hij het Theehuis van ASVZ.

Ook werken we in de klas met een groepje in Brug naar Werk. Dit zijn voorbereidingslessen over hoe je je gedraagt op de werkplek. Jezelf voorstellen, luisteren naar een opdracht, kritiek ontvangen zijn onderwerpen die hierbij aan bod komen.

Verder leren we hoe je veilig kan werken in de lessen SWB. Start Werken, Blijf veilig.

Je zou het bijna niet meer verwachten, maar ook aan schoolse zaken wordt gewerkt. Tijdens weektaak blijven we werken aan taal en rekenen, worden we nog handiger met de klok en tijd, leren we omgaan met geld en hebben we ook nog tijd voor een thema als gezonde voeding of het millieu, Engels, Nieuwsbegrip en Burgerschap.

Als je dit zo leest komen we eigenlijk tijd te kort.

Samen hebben we het heel gezellig.

Groetjes van alle leerlingen en juffen van VSO4