Ouderavonden VSO – werkplannen

Deze week hebben de oudergesprekken plaatsgevonden. Het doel van deze gesprekken is dat school u informeert over de voortgang van de ontwikkeling van uw kind. U krijgt zicht aan welke  doelen het afgelopen half jaar is gewerkt en waar het komende half jaar aan gewerkt gaat worden. Dit is te lezen in het werkplan.

Ouders, verzorgers van 178 leerlingen zijn uitgenodigd, er hebben 140 gesprekken plaatsgevonden. Dat is een aantal waar we redelijk tevreden over zijn, liever zien we uiteraard dat we 178 gesprekken kunnen voeren.

Slechts van 15 leerlingen is het werkplan is opgevraagd. We weten op dit moment niet wat daar de oorzaak van is. Zijn de ouders/verzorgers er nog te onbekend mee of vindt men het minder belangrijk. Mocht u behoefte hebben om uw mening hierover te delen, dan hoor ik die graag van u. kvdiepen@debodde.nl, afdelingscoördinator VSO.

Iedereen bedankt voor de prettige samenwerking en gesprekken. Het komt de leerling altijd ten goede als ouders en school op een fijne manier samen werken.