Ouderbetrokkenheid

Naast het gezin of de zorginstelling speelt de school een belangrijke rol bij de ontwikkeling van elk kind. We vinden het daarom zeer belangrijk dat er goede contacten zijn tussen ouders en de medewerkers van de school. De wederzijdse betrokkenheid kan niet groot genoeg zijn en daarom nemen we de suggesties en adviezen heel serieus.

De persoonlijke contacten verlopen via de bespreking van het OPP, rapportages, school-  en huisbezoeken, telefonische contacten, dagelijks contactschrift tussen ouders en leerkracht en e-mail.

Ouders kunnen te allen tijde initiatief nemen voor een bespreking.

Tenminste op de volgende momenten neemt school initiatief:

  • groepsouderavond aan het begin van het schooljaar
  • in het kader van het ontwikkelingsplan
  • trajectbesprekingen met de Commissie van Begeleiding
  • de ‘OPP bespreking’ halverwege en aan het eind van het schooljaar.

Ouderraad (OR)

De ouderraad van de Bodde bestaat uit een aantal enthousiaste ouders en teamleden. Zij ondersteunen de school bij niet-lesgebonden activiteiten. De ouderraad is hierin zeer betrokken en vervult daarmee dan ook een onmisbare rol.
De ouderraad komt zes keer per jaar bijeen om te praten over nieuwe ideeën en krijgen activiteiten vorm, zoals het sinterklaasfeest. De ouderraad zorgt voor de organisatie van activiteiten en na afloop voor een evaluatie.
Heeft u vragen, ideeën of aandachtspunten voor de ouderraad, dan kunt u een mail sturen naar ouderraad@debodde.nl of bekijk de folder voor verder informatie.