Productiewerk gezocht

Op het VSO worden onze leerlingen stapsgewijs voorbereid op hun naschoolse arbeidsperiode. Het aanleren van vaardigheden op verschillende gebieden is hierbij een noodzaak.

Productiewerk is o.a een vaardigheid waar we aandacht aan besteden. We doen hierbij een beroep op vaardigheden als concentratie, taakgerichtheid, doorzettingsvermogen, inzicht, fijne motoriek, e.d

We denken dan b.v. aan montage-, sorteer-, vouw- en/of inpakwerk.

Onze leerlingen vinden het interessant om werk te kunnen doen voor een echt bedrijf. Dit komt hun motivatie ten goede.

Echter blijkt uit ervaring dat het lastig is om dit soort  werk binnen de school te krijgen.

Vandaar deze oproep:

Kent u een bedrijf of mensen in uw omgeving die dit soort werk voor ons zouden kunnen leveren?

Enkele voorwaarden waaraan het productiewerk zou moeten voldoen:

·         Er mag geen tijdsdruk op zitten

·         Tijdens onze schoolvakanties kan er niet gewerkt worden

·         Kan, indien mogelijk, afgeleverd/opgehaald worden op ons schooladres

Denkt u dat u ons hiermee zou kunnen helpen, neem dan even contact op met De Bodde in Tilburg,
telefoonnummer: 013 – 467 13 63

U kunt dan vragen naar Jan, Bianca of Elly