Samenwerkingsverbanden

De Bodde is één van de zeven scholen voor speciaal (basis) onderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs van de Stichting Biezonderwijs Tilburg. Passend onderwijs gaat uit van samenwerking tussen scholen onderling en tussen de besturen van de scholen. Daarom maakt iedere school deel uit van een (of meerdere) samenwerkingsverband(en) passend onderwijs.

Het VSO van onze school maakt deel uit van twee grote samenwerkingsverbanden:

  • Portvolio: samenwerkingsverband Tilburg e.o. (VO 30-04)
  • De Langstraat: samenwerkingsverband Waalwijk e.o. (VO 30-09)

Leerlingen uit andere samenwerkingsverbanden (b.v. Breda, Den Bosch) zijn welkom op onze school, maar plaatsing gaat altijd in overleg met het betreffende samenwerkingsverband.