Schoolmaatschappelijk werk

Voor alle vragen over bv. naschoolse begeleiding, logeer- en vakantieopvang, thuisondersteuning, wonen, aanvraag van beschikking of indicatie, contacten met de gemeente, etc. kunt u terecht bij onze maatschappelijk deskundige René Vrins.  René ondersteunt leerlingen en hun ouders/verzorgers op alle levensgebieden en in alle levensfasen.

René kan u bijvoorbeeld ook helpen bij de aanvraag van allerlei vergoedingen:

OV-Begeleiderskaart
Als uw kind niet alleen met het openbaar vervoer kan reizen door ziekte of beperking, dan kunt u als begeleider met een OV-begeleiderskaart gratis meereizen. Dit geldt voor: trein, bus, tram en metro in Nederland, België en Luxemburg, voor sommige regiotaxi’s en op sommige veerdiensten. Deze OV-Begeleiderspas kunt u aanvragen op de website: https://www.argonaut.nl/regeling-ov-begeleiderskaart

Dubbele kinderbijslag
Heeft uw thuiswonende kind intensieve zorg nodig? Dan kunt u dubbele kinderbijslag aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank(SVB). Het CIZ doet dan onderzoek naar de zorgbehoefte en geeft dan een advies aan het CIZ of u recht heeft op de dubbele kinderbijslag. U kunt dit aanvragen op de website https://www.svb.nl/nl/kinderbijslag/dubbele-kinderbijslag/aanvraag-dubbele-kinderbijslag-bij-intensieve-zorg

Kilometervergoeding leerlingenvervoer
Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, is er leerlingenvervoer. Dit kunt u bij de gemeente waar u woont aanvragen. Er zijn 3 soorten vergoedingen voor leerlingenvervoer: Vergoeding voor het eigen vervoer, vergoeding voor het openbaar vervoer en georganiseerd vervoer (taxibus). Op de gemeentepagina van uw woonplaats kunt u het aanvraagformulier vinden.

Remedial Teaching (RT) zwemmen de 3 Berken
Het zwemmen in kleine groepen maakt het individueel les geven mogelijk. Hierdoor krijgen de kinderen de aandacht die ze nodig hebben, waardoor een diploma halen tot de mogelijkheden behoort.
Het zwembad beschikt over een beweegbare bodem. https://www.de3berken.nl/zwemvaardigheids-diploma/

Luiervergoeding
Kind 3-4 jaar: u kunt een luiervergoeding aanvragen voor een kind van 3 of 4 jaar als er niet verwacht wordt dat het kind zindelijk wordt. Het telt niet als er alleen sprake is van nachtplassen.
Kind 5 jaar en ouder: het niet zindelijk zijn voor langer dan 2 maanden, ter ondersteuning van bekkenbodem, spieroefeningen of blaastraining, ziektebeelden waarbij het kind niet zindelijk wordt. Het telt niet als er alleen sprake is van nachtplassen.
U kunt dit aanvragen bij de zorgverzekeraar.

Fietsondersteuning
De driewielfietsen, tandems, duofietsen, rolstoelfietsen en rolstoeltransportfietsen zijn voorbeelden van aangepaste fietsen voor degene bij wie het fietsen op een gewone fiets niet lukt. Zo krijg je toch buitenlucht en ook beweeg je op een gezonde manier. In sommige gevallen kunt u een vergoeding aanvragen voor een aangepaste fiets, bij uw gemeente of het UWV. De voorwaarden hiervoor zijn:
– U heeft een langdurige ziekte of beperking. En u kunt hierdoor niet op een gewone fiets fietsen.
– U heeft een aanpassing nodig speciaal voor mensen met een beperking.
Wacht met de aangepaste fiets kopen tot het UWV een beslissing genomen heeft! https://www.uwv.nl/particulieren/voorzieningen/voorzieningen-onderwijs/detail/vervoer/vervoer-voor-mijn-kind 

Zorgoppas
Zorgoppas is een organisatie die een geschikte oppas regelt voor zorgbehoevende kinderen, zodat ouders/verzorgers ontspannen de deur uit kunnen. Er wordt samen met u gekeken naar een geschikte oppas voor in uw gezin. Dit kunt u aanvragen op www.zorgoppas.nl

Via het algemene telefoonnummer kunt u contact opnemen met onze maatschappelijk deskundige René 013 – 467 13 63.