Nieuws vanuit het stagekantoor van De Bodde

Aangepaste BIS (Begeleide Interne Stage)

Vanwege de Corona maatregelen moeten onze leerlingen zoveel mogelijk in de klas blijven en zo weinig mogelijk door de school bewegen. Hierdoor kwam de Begeleide Interne Stage (BIS) voor een uitdaging te staan. Maar doordat de leerlingen die een Zelfstandige Externe Stage (ZES) lopen, veelal niet op hun stageplek terecht konden, lag daar een mooie oplossing! De ZES-leerlingen die niet op stage kunnen doen nu de BIS. Ze gaan met de absentielijst langs de klassen, brengen gedurende de dag de koffie en thee rond en doen o.a. de taken op huishoudelijk gebied. Zo is iedereen bezig en kan alles zoveel mogelijk doorgaan.

Even geen BES (Begeleide Externe Stage)

In de Begeleide Externe Stage lopen onze leerlingen stage met een vast personeelslid van school als begeleider. Dit maakt de stap naar de Zelfstandig Externe Stage wat meer geleidelijk.
We hebben op dit moment verschillende BES stages, waar we uiteenlopende activiteiten leren en oefenen.
Het Boddehuis, zorg- en wooncentrum De Kievitshorst en De Albert Heijn zijn al jaren vertrouwde stageplaatsen.
Atletiekvereniging Attila en Kopak zijn nieuw toegevoegd dit jaar. Bij Attila houden we de kantine en het krachthonk schoon en netjes. Bij Kopak is het produktiewerk wat geoefend wordt.
Heel fijn dat deze 2 plekken erbij zijn gekomen. Het is fijn dat we zo een afwisselend aanbod kunnen bieden.

Helaas liggen alle BES-stages door de Corona-maatregelen momenteel stil. Dit vinden we heel jammer natuurlijk. Zodra het weer kan starten we alles uiteraard weer op en gaan we weer aan de slag!

Ook waren er nog een aantal bezoeken gepland in het kader van de loopbaanoriëntatie. Dit zijn bezoeken aan mogelijke stage- of werkplekken waar we met leerlingen naartoe gaan die nog moeten starten met de ZES. Helaas zijn ook deze allemaal afgeblazen. Maar wat in het vat zit verzuurt niet, dus die gaan we volgend schooljaar gewoon weer inplannen als het weer mag!

ZES start weer voorzichtig op (Zelfstandige Externe Stage)

Met de sluiting van de scholen in maart, zijn ook alle zelfstandige externe stages stil komen liggen. Voor veel leerlingen een teleurstelling want wat is fijner dan aanpakken in de supermarkt, sjouwen in de dierenweide, manege of inpakken in het magazijn.

Gelukkig starten heel voorzichtig de eerste dagbestedingslocaties weer op. Om voor schoolverlaters de overgang van school naar dagbesteding soepel te laten verlopen, is het voor hen mogelijk gemaakt toch nog enkele weken naar stage te gaan voor ze de school definitief verlaten.

Sinds vorige week mochten de eerste uitstromers weer op “aangepaste” stage. De voor hen bekende stageplaatsen zijn vaak ook opnieuw ingericht met werkplekken op anderhalve meter. Dat betekent andere regels dan zij gewend zijn, met soms nieuwe collega’s en begeleiding.

De schoolverlaters die al zicht hadden op een uitstroomplaats, komen soms op een nieuwe locatie. Een hele puzzel voor iedereen. Maar wat zijn de leerlingen blij dat ze weer op pad kunnen, lekker aan de slag in plaats van in de schoolbanken.

We hopen dat er in het nieuwe schooljaar weer een versoepeling komt, zodat we ook voor alle aankomende stageleerlingen weer een plekje kunnen vinden.

WEP-stage

Het derde blok van de  WEP-stages (stage op een Werk-Ervarings-Plek) is inmiddels gestart. De leerlingen zijn weer volop aan de slag bij de supermarkt Albert Heijn, bij Peys Doggyfood waar productiewerk kan worden gedaan en bij woonzorgcentrum De Kievitshorst.

We zien de leerlingen aan de slag buiten de school en dat levert waardevolle informatie op over bijvoorbeeld hulpmiddelen die we kunnen inzetten om een leerling in een bepaalde sector aan de slag te laten gaan.

Om ook aandacht te geven aan techniek kunnen we sinds dit schooljaar ook terecht bij Prospects@Work. Een dagbestedingsplaats waar volop ruimte is om ervaring op te doen op het gebied van schilderen, timmeren, sleutelen aan auto’s en nog veel meer.

De leerlingen werken er hard en brengen zelfgemaakte werkstukken mee naar school. Echt iets om trots op te zijn!