Bureau Halt

De afgelopen 2 weken hebben de leerlingen van VSO 7 gastlessen van Bureau Halt gekregen. De lessen gingen over groepsdruk. Je moet zelf kiezen wat je wil, je niet laten opfokken door anderen. Met een stappenplan leer je hoe je dat moet doen. Nee zeggen is soms moeilijk, maar daar oefenen we mee. Om te leren kiezen, steken we vingers op met onze ogen dicht, dan zien we niet wat de anderen kiezen. Dat is wel handig en daar leren we van.

Marietje Kessels Project

Het is dinsdagmorgen tegen de klok van 9. De jongens van VSO 7 staan te trappelen om naar de gymzaal te gaan waar weer een les van het  Marietje Kessels Project afgewerkt gaat worden. De meisjes hebben vandaag pech, ze kregen zojuist te horen dat juf Cindy ziek is. Ze kijken teleurgesteld als ze zien dat de training van de jongens wel doorgang zal vinden. Je ziet de jongedames van VSO 7 denken: waarom moet juf Cindy nu juist vandaag ziek zijn. Vandaag staat nl. het doorslaan van een plankje op het programma. Voor de meeste kinderen het hoogtepunt van het Marietje Kessels Project. Maar vandaag is dit niet aan de meisjes van VSO 7 besteed.

Wanneer de jongens na 1 uur terug komen in de klas is te horen dat het doel van de opdracht zeker zijn vruchten heeft afgeworpen. Het doorslaan van een houten plankje van ongeveer 1 cm is niet alleen leuk om te doen maar ook heel goed voor je zelfvertrouwen. De jongens vertellen vol trots hoe ze het houten plankje “te baas” zijn geworden. Wilskracht, positieve gedachten en concentratie zijn het recept voor een succesvolle ochtend

De meisjes zullen nog 1 week moeten wachten voordat ze deze beproeving mogen ondergaan. Gelukkig is het over 7 dagen weer dinsdag en kunnen ze laten zien dat ze net zoveel in hun mars hebben dan de jongens van VSO 7.

Kerstfeest

We kijken terug op een fijn kerstfeest. We begonnen in de eigen klas en gingen aan de slag met het maken van kerstwensen. In enkele klassen werd ook een kerstkwis gemaakt. Poeh! Dat viel nog niet altijd mee, want wat deden die ‘wijzen uit het Oosten’ ook alweer? Waren dat timmermannen of koningen of misschien wel herders? De leerlingen van VSO 7 mochten de kwis digitaal maken en een paar slimmeriken zochten de goede antwoorden op internet op.

Tijdens de ochtendpauze zouden we buiten chocolademelk krijgen met een koekje. En daar zouden ook vuurkorven staan. Gezellig met een paar vrienden om een vuurkorf iets lekkers drinken. Maar helaas gooide de regen roet in het eten. Daarom zijn we binnen gebleven en werd er een haardvuur geprojecteerd op het digibord.

Na de pauze nog even terug in de eigen klas en daarna werd het kerstverhaal voorgelezen. Op de achtergrond werd het ondersteund met mooie platen en tussendoor werden liedjes gezongen.

Ondertussen werd het buffet al klaar gezet. Thuis hadden de leerlingen iets klaargemaakt en meegenomen voor het buffet.
De leerlingen van de onderbouw hadden op mogen geven bij welke leerling ze graag aan tafel wilden zitten. Met de tafelindeling hebben we daar zoveel mogelijk rekening mee gehouden. En wat was er veel te kiezen bij het buffet! Complimenten voor ieder die z’n best gedaan heeft iets te maken! Iedereen heeft z’n buik goed vol gegeten. We hebben lekker getafeld en voordat we het wisten was zelfs de pauze al voorbij.

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen!

Lenteviering

Op het VSO was vandaag de lenteviering. In de loop van de ochtend is elke groep naar de SO-speelplaats geweest om eieren te zoeken. Vooraf vonden een aantal leerlingen dat een beetje kinderachtig, maar uiteindelijk was iedereen fanatiek aan het zoeken. Er moest namelijk ook een ei gevonden worden waar een ‘gouden paashaas’ in zat. Het verstoppen van de eieren voor de volgende groep was ook een uitdaging. De moeilijkste plekjes werden opgezocht. Helaas bleven de eieren niet overal liggen want door de ronde vorm rolden ze gemakkelijk weg.

De rest van de ochtend mochten de groepen zelf invullen. In VSO 7 en VSO 9 is een Lentespel gedaan. De leerlingen werden in groepjes van 2 verdeeld. Elk groepje kreeg verschillende opdrachten:

  • 2 Tangramfiguren leggen
  • Een doolhof oplossen
  • Een woordzoeker
  • Een vragenlijst

De vragenlijst moest op de computer gemaakt worden. Leerlingen mochten internet gebruiken om oplossingen te zoeken.

Voor alle opdrachten konden de leerlingen punten verdienen. Ze konden ook punten krijgen voor samenwerken. Het personeel was blij verrast hoe het spel verliep. Iedereen was erg gemotiveerd bezig en het samenwerken verliep goed! Na afloop kreeg iedereen applaus, maar Lente en Thomas kregen het hardste applaus. Zij hadden de meeste punten behaald. Op een gedeelde 2e plaats kwamen Jurman / Cheyenne en Madelon / Wroud.

We vonden allemaal dat het een leuke ochtend was. Het spel is voor herhaling vatbaar. Misschien dat een volgende keer ook andere groepen met ons mee willen doen.