Verlof aanvragen

Een aanvraag voor verlof buiten de schoolvakantie kan schriftelijk en met opgaaf van reden worden gedaan bij de directie. Er kunnen bijvoorbeeld ‘gewichtige redenen’ zijn zoals: verhuizen, het bijwonen van een begrafenis of huwelijk van bloed- of aanverwant.  Alleen wanneer het werk van één van de ouders het onmogelijk maakt in de schoolvakanties verlof op te nemen, kan verlof buiten de schoolvakantie worden verleend (maximaal tien dagen; voor langere perioden dient u zich rechtstreeks tot de leerplichtambtenaar van uw gemeente te wenden). Tegen een afwijzende beslissing is bezwaar bij het schoolbestuur en beroep bij de rechter mogelijk.

Een formulier om verlof aan te vragen vindt u  hier.

Géén extra verlof wordt gegeven voor familiebezoek in het buitenland, goedkope tickets of reeds aangeschafte tickets, eerder vertrek of latere terugkomst i.v.m. verkeersdrukte, kroonjaren, deelname aan festivals e.d.